Do roku 2004 ceny ropy (energie) neustále rostly, zatímco celosvětové ceny potravin klesaly – tyto dvě komodity totiž nebyly přímo provázány. Nicméně v roce 2007 se kvůli rychle rostoucí poptávce po ropě vyšplhaly nahoru i ceny potravinových produktů – ceny obou komodit tedy stoupaly po celém světě a vzniklo jejich přímé propojení. To se v ještě větší míře projevilo v důsledku změn ve spotřebě potravin a způsobu využívání půdy po celém světě, protože rostoucí ceny ropy podnítily změny ve využívání půdy – místo pěstování obilovin se přešlo na pěstování plodin pro biopaliva.
Pramen: Ecowin