Högerklicka på diagrammet för att skriva ut och ladda ned

Detta diagram visar HIKP-vikttalen

I detta diagram kan du jämföra vikttalen för produktgrupper i HIKP-korgen i olika EU-länder. Du kan också se hur dessa vikttal har ändrats med tiden i enskilda länder och för EU och euroområdet som helhet. Klicka på ”Ändra listparametrar” för att göra ditt val.

Chart.
Ändra diagramparametrarna

Välj länder att jämföra ( Välj alla | Välj inga )

Välj år för jämförelse

Välj ett land

Välj en tidsperiod

Källa: Eurostat.