Uppgifter för euroområdet 2009. P.g.a. avrundningar är vikttalen sammanlagt kanske inte 100 %.
Källa: Eurostat