Podatki za evroobmočje za leto 2009. Zaradi zaokroževanja seštevek ponderiranja morda ne znaša 100 %.
Vir: Eurostat