Údaje pre eurozónu za rok 2009. Z dôvodu zaokrúhlenia váhy nemusia dávať súčet 100 %.
Zdroj: Eurostat