En euros liv

Mynt och sedlar håller inte i evighet. De har en begränsad livstid från det att de utformas, framställs och används tills de kasseras. Denna livscykel och vem som har ansvaret för den förklaras här.

Euron: en valuta med många utseenden

Så vilka typer av euromynt och eurosedlar finns, och vem tillverkar dem?
Europeiska centralbanken beslutar, tillsammans med centralbankerna i euroområdets länder, när fler sedlar ska tryckas.
Nationella myndigheter ansvarar för mynten.
MYNT OCH LÄNDER
Från vilket land kommer respektive euromyntmotiv? Tänk snabbt, reagera fort.

Sedlar

Som du kommer att se har alla eurosedlar av samma valör samma motiv i alla länder.

Så en 10-eurosedel har samma motiv antingen den trycks i Spanien, Italien eller Slovenien.

Motiven på eurosedlarna valdes ut efter en tävling när euron lanserades. Om du tittar på motiven kan du se att de föreställer olika byggnadsstilar i Europa under årens lopp – mestadels broar och fönster.

Sedlarna har också flera säkerhetsdetaljer för att förhindra att de kopieras eller "förfalskas". Dessa säkerhetsdetaljer omfattar bland annat en metallremsa och ett hologram.


Mynt

Euromynten ser inte likadana ut i hela Europa.

Euromyntens gemensamma sida

Euromyntens ena sida ser likadan ut i alla länder – den kallas den gemensamma sidan. På euro- och centmyntens gemensamma sida visas olika kartor av Europeiska unionen.

Den andra sidan har olika motiv beroende på vilket land som utfärdade myntet – den kallas den nationella sidan.
Motiven på de nationella sidorna skiljer sig mycket åt, men avbildar vanligtvis någon aspekt av landets historia, konst eller natur.

Euron: tryckning och myntning

SedlarSEDELPUSSEL
Sätt ihop respektive eurosedels delar.

Europeiska centralbanken beslutar när fler sedlar bör tryckas.

Nationella myndigheter ansvarar för att prägla mynt. Nya eurosedlar måste tryckas regelbundet för att tillgodose ökade behov av kontanter och ersätta skadade eller slitna sedlar som har tagits ur omlopp. Varje nationalbank i euroområdet får en andel i framställningen av nya sedlar. Oavsett vilken nationalbank som framställer eurosedlarna ser dessa naturligtvis exakt likadana ut, med undantag för deras serienummer; bara mynten har nationella motiv.

I december 2011 fanns det nästan 15 miljarder sedlar i omlopp till ett värde av drygt 880 miljarder euro.


Mynt

ECB godkänner hur många mynt som varje land i euroområdet kan tillverka för att tillgodose sina behov. Sedan tillverkar länderna sina egna mynt med det nationella motivet på ena sidan.

Vid tillverkning av euromynt stampas först ett runt metallämne ut ur en metallplatta. För att mjuka upp detta ämne värms det upp – och 1-, 2- och 5-centsmynten beläggs med koppar. Ämnena pressas mellan två "myntstampar" som stämplar euromyntsmotivet på ämnets yta. När det gäller en- och tvåeuromynten, som tillverkas av två metaller med olika färg, sätts de två metallstyckena ihop samtidigt som motivet stämplas på ytan. Mynten är nu färdiga att användas. Framställning av mynt kallas "myntning".

Vad händer med gamla eurosedlar och euromynt?

Mynt och sedlar håller inte i evighet. De kan skadas, de slits ut och de kan försvinna. Så de skadade och utslitna sedlarna och mynten måste urskiljas och ersättas.

Sedlar slits ut mycket snabbare än mynt eftersom de tillverkas av mjukare material, inte hårda metaller. Normalt håller en sedel i bara ett och ett halvt till två år.

Skadade och slitna sedlar återlämnas till de nationella centralbankerna i respektive EU-land av organisationer som hanterar mycket kontanter, till exempel banker. Sedlarnas antal och valörer meddelas till Europeiska centralbanken, som ordnar så att de ersättningssedlar som behövs blir tryckta. Mynten håller mycket längre, normalt i flera årtionden.

När skadade mynt upptäcks återlämnas de till den nationella centralbanken eller de nationella myntverken, där de behandlas i särskilda maskiner som markerar dem som skadade. Därför kan de inte användas igen, utan säljs som metallskrot. Med Europeiska centralbankens godkännande ger de nationella bankerna ut nya ersättningsmynt om så behövs.