Život eura

Mince a bankovky nevydržia večne. Majú obmedzenú životnosť, od návrhu a výroby cez používanie až po ich likvidáciu. Ako sa tento životný cyklus riadi a kto je zaň zodpovedný, je vysvetlené práve tu.

Euro: jedna mena s mnohými motívmi

Aké typy euromincí a eurobankoviek existujú a kto ich vyrába?
Európska centrálna banka spolu s centrálnymi bankami krajín patriacich do eurozóny rozhodujú, kedy sa vytlačia nové bankovky.
Za mince sú zodpovedné národné orgány.
MINCE A KRAJINY
Z ktorej krajiny pochádza motív jednotlivých euromincí? Mysli rýchlo, reaguj pohotovo.

Bankovky

Uvidíš, že všetky eurobankovky s rovnakou hodnotou majú vo všetkých krajinách rovnaký motív.

Takže 10-eurová bankovka má rovnaký motív bez ohľadu na to, či bola vytlačená v Španielsku, Taliansku alebo Slovinsku.

Motívy na eurobankovkách boli vybrané na základe súťaže pri zavedení eura. Pri pohľade na motívy uvidíš, že predstavujú rôzne architektonické slohy používané v Európe v priebehu storočí – ide najmä o mosty a okná.

Bankovky obsahujú aj viacero bezpečnostných prvkov, aby sa zabránilo ich kopírovaniu alebo falšovaniu. Medzi tieto bezpečnostné prvky patrí okrem iných aj kovový prúžok a hologram.


Mince

Euromince nie sú v celej Európe rovnaké.

Spoločná strana euromincí

Jedna strana euromincí je vo všetkých krajinách rovnaká – nazýva sa spoločná strana. Spoločná strana euromince a centu zobrazuje rozličné mapy Európskej únie.

Druhá strana zobrazuje rôzne motívy podľa krajiny, ktorá mince vydala – nazýva sa národná strana.
Motívy na národnej strane sú rôzne, obyčajne však okrem iných tém znázorňujú určitý aspekt histórie, umenia alebo prírody danej krajiny.

Euro: tlač a razenie

BankovkyPUZZLE Z BANKOVIEK
Poskladaj časti jednotlivých eurobankoviek.

Európska centrálna banka rozhoduje, kedy sa majú vytlačiť nové bankovky.

Za razenie mincí sú zodpovedné národné orgány. Pravidelne sa musia tlačiť nové eurobankovky, aby uspokojili potrebu väčšieho množstva hotovosti a zároveň slúžia na výmenu poškodených alebo opotrebovaných bankoviek, ktoré boli stiahnuté z obehu. Každá národná banka v eurozóne má podiel na produkcii nových bankoviek. Samozrejme, nech vyrába eurobankovky ktorákoľvek banka, okrem svojho sériového čísla sú úplne rovnaké, iba mince majú národné motívy.

V decembri 2011 bolo v obehu takmer 15 miliárd eurobankoviek v celkovej hodnote viac ako 880 miliárd EUR.


Mince

ECB schvaľuje množstvo mincí, ktoré môže každá krajina eurozóny emitovať pre svoje potreby. Za výrobu týchto mincí, ktoré majú na jednej strane národný vzor, sú zodpovedné jednotlivé krajiny.

Pri výrobe euromince sa najprv z kovového plátu vyrazí kovový kruh. Ten sa potom ohrieva, aby zmäkol, a potom sa 1-, 2-, a 5-centové mince pokrývajú meďou. Mince sa vložia medzi dve „mincové razidlá“, ktoré na ich povrch vyrazia motív euromince. Jedno- a dvojeurové mince sa vyrábajú z dvoch kovov rozličnej farby. Tieto dva kovy sa spoja, keď sa do ich povrchu razí motív. Teraz sú mince pripravené na používanie. Výroba mincí sa nazýva „razenie“.

Čo sa stane so starými eurobankovkami a euromincami?

Mince a bankovky nevydržia navždy. Môžu sa poškodiť, opotrebovať alebo stratiť. Poškodené a opotrebované bankovky a mince sa musia označiť a vymeniť.

Bankovky sa opotrebujú oveľa rýchlejšie ako mince, pretože sú vyrobené z jemnejších materiálov, nie z tvrdých kovov. Zvyčajne vydrží bankovka iba poldruha alebo dva roky.

Poškodené a opotrebované bankovky sa vrátia do národných centrálnych bánk v jednotlivých krajinách EÚ prostredníctvom organizácií, ktoré sa najviac zaoberajú hotovosťou, ako sú napríklad banky. Množstvo a hodnota týchto bankoviek sa oznámi Európskej centrálnej banke, ktorá v prípade potreby zabezpečí tlač náhradných bankoviek. Mince vydržia dlhšie, aj niekoľko desaťročí.

Keď sa nájdu poškodené mince, vrátia sa do národnej centrálnej banky alebo do národnej mincovne, kde sa v špeciálnom prístroji označia ako poškodené. Tak sa už viac nemôžu používať a predajú sa ako vyradený kov. So súhlasom Európskej centrálnej banky vydajú národné banky v prípade potreby nové mince.