Z życie euro

Monety i banknoty nie są wieczne. Mają ograniczony okres użytkowania trwający od ich zaprojektowania i wyprodukowania, przez czas używania do usunięcia ich z obiegu. Poniżej opisujemy, jak wygląda cykl życia euro i kto jest za to odpowiedzialny.

Euro: jedna waluta w wielu wzorach

Ile istnieje rodzajów monet i banknotów i kto je produkuje?
Europejski Bank Centralny wraz z bankami centralnymi krajów strefy euro decydują, kiedy należy wydrukować więcej banknotów.
Władze krajowe zajmują się produkcją monet.
MONETY I KRAJE
Z którego kraju pochodzi dany wzór monety euro? Myśl szybko, reaguj natychmiast.

Banknoty

Jak sam zobaczysz, wszystkie banknoty euro o tym samym nominale mają identyczny wzór we wszystkich państwach.

Tak więc, banknot o nominale 10 euro wygląda tak samo niezależnie od tego, czy został wydrukowany w Hiszpanii, we Włoszech, czy w Słowenii.

Wzory banknotów euro zostały wybrane w konkursie ogłoszonym przy wprowadzaniu euro. Gdy przyjrzysz się banknotom, zauważysz, że przedstawiają one europejskie style architektoniczne z różnych epok – są to głównie mosty i okna.

Banknoty są również wyposażone w różne zabezpieczenia, które zapobiegają ich fałszowaniu lub „podrabianiu”. Do tych zabezpieczeń należą, między innymi, metalowy pasek i hologram.


Monety

Monety euro są różne w całej Europie.

Wspólny awers monet euro

Jedna strona monet euro jest taka sama we wszystkich krajach – jest to tak zwany wspólny awers. Wspólny awers monet euro i euro centów ukazuje różne mapy Unii Europejskiej.

Druga strona nosi różne wzory zależnie od kraju, w którym została wyemitowana – jest to tak zwany rewers narodowy.
Wzory na stronie rewersu narodowego są bardzo różne, ale zazwyczaj przedstawiają pewien aspekt historii, sztuki lub przyrody danego kraju, lub inne tematy.

Euro: drukowanie i bicie

BanknotyBANKNOTY-UKŁADANKI
Ułóż w całość kawałki każdego z banknotów euro.

Europejski Bank Centralny decyduje, kiedy należy wydrukować więcej banknotów.

Władze krajowe zajmują się biciem monet. Nowe banknoty euro muszą być regularnie drukowane, by sprostać zapotrzebowaniu na gotówkę, oraz aby zastąpić zniszczone lub zużyte banknoty, które zostały usunięte z obiegu. Każdy bank narodowy w strefie euro bierze udział w produkcji nowych banknotów. Oczywiście, niezależnie od tego, który bank drukuje banknoty euro, są one dokładnie takie same, z wyjątkiem numeru seryjnego; jedynie monety mają wzory narodowe.

W grudniu 2011 roku w obiegu było prawie 15 miliardów banknotów, a ich łączna wartość przekraczała 880 miliardów euro.


Monety

EBC zatwierdza liczbę monet, którą każde państwo strefy euro może wybić w celu pokrycia zapotrzebowania. Na jednej stronie bitych przez siebie monet każdy kraj może umieścić swój symbol lub wybrany wzór.

W celu wybicia monet euro, najpierw z metalowej blachy wycinany jest pusty krążek. Następnie, krążek ten jest podgrzany aż staje się miękki – a następnie monety o wartości 1, 2 i 5 euro centów pokryte są miedzią. Krążki są umieszczane pomiędzy dwiema „matrycami”, które wybijają wzory monet euro na gładkiej powierzchni. Przy produkcji monet o nominałach jednego i dwóch euro, złożonych z dwóch metali różnego koloru, oba składniki są łączone podczas wybijania wzoru na powierzchni. Następnie monety są gotowe do użytku. Produkowanie monet nazywa się „biciem monet”.

Co się dzieje ze starymi banknotami i monetami euro?

Monety i banknoty nie są wieczne. Mogą zostać zniszczone, zużyte lub mogą się zagubić. Tak więc, zniszczone i zużyte banknoty i monety należy odnaleźć i zastąpić nowymi.

Banknoty zużywają się znacznie szybciej niż monety, ponieważ są ona zrobione z delikatniejszego materiału, a nie z twardego metalu. Zazwyczaj, banknot wytrzymuje od półtora do dwóch lat.

Zniszczone i zużyte banknoty zwracane są przez organizacje, które obracają dużą ilością pieniędzy (np. banki), do narodowych banków centralnych w każdym kraju UE. Informacja o liczbie i nominałach tych banknotów jest przekazywana do Europejskiego Banku Centralnego, który jest odpowiedzialny za wydrukowanie odpowiedniej liczby nowych banknotów. Monety pozostają w obiegu przez dłuższy czas, zazwyczaj przez kilka dziesięcioleci.

Zniszczone monety oddawane są do centralnych banków narodowych lub do narodowych mennic, gdzie specjalne maszyny oznaczają je jako zniszczone. W ten sposób, nie można już z nich korzystać i są one sprzedawane jako złom. Gdy zachodzi taka potrzeba, Europejski Bank Centralny wyraża zgodę, aby narodowe banki emitowały nowe monety zastępcze.