Euro gyvenimas

Monetos ir banknotai neamžini. Jų gyvavimo laikotarpis nuo kūrimo ir gamybos iki vartojimo ir sunaikinimo yra ribotas. Čia aiškinama, kaip tvarkomas šis procesas ir kas už tai atsakingas.

Euras: viena valiuta – skirtingas dizainas

Kokios būna euro monetos ir banknotai bei kas juos gamina?
Europos centrinis bankas kartu su euro zonos šalių centriniais bankais sprendžia, kada reikia atspausdinti daugiau banknotų.
Už monetas atsakingos nacionalinės vyriausybės.
MONETOS IR ŠALYS
Kokių šalių yra šių euro monetų dizainas? Greitai mąstyk ir nedelsdamas pasirink.

Banknotai

Galėsi įsitikinti, kad visų tos pačios vertės euro banknotų dizainas visose šalyse vienodas.

Todėl tiek Ispanijoje, tiek Italijoje ar Slovėnijoje atspausdintas 10 eurų banknotas atrodys taip pat.

Euro banknotų dizainas buvo išrinktas konkurse, įvykusiame įvedant eurą. Jei atidžiai apžiūrėsi euro banknotus, pamatysi, kad juose pavaizduoti skirtingi istoriniai Europos architektūros stiliai – dažniausiai juos atspindi tiltai ir langai.

Banknotuose taip pat yra kelios apsaugos priemonės, kad jų nebūtų galima kopijuoti arba „padirbti“. Tarp šių apsaugos priemonių, be kita ko, yra metalinė juostelė ir holograma.


Monetos

Skirtingų Europos šalių euro monetos skiriasi.

Bendroji euro monetų pusė

Viena euro monetų pusė visose šalyse vienoda – ji vadinama bendrąja puse. Bendrosiose eurų ir centų monetų pusėse atvaizduoti įvairūs Europos Sąjungos žemėlapiai.

Kitoje monetų pusėje priklausomai nuo monetą išleidusios šalies iškalti skirtingi atvaizdai – ji vadinama nacionaline puse.
Nacionalinių pusių dizainas labai skirtingas, bet dažniausiai juose vaizduojamas koks nors šalies istorijos, meno arba gamtos aspektas.

Euras: spausdinimas ir kalyba

BanknotaiBANKNOTŲ DĖLIONĖ
Iš atskirų dalių sudėk euro banknotus.

Europos centrinis bankas sprendžia, kada reikia atspausdinti daugiau banknotų.

Už monetų kalybą atsakingos nacionalinės vyriausybės. Naujus euro banknotus reikia reguliariai spausdinti, siekiant patenkinti augančius grynųjų pinigų poreikius ir pakeisti išimtus iš apyvartos sugadintus arba susidėvėjusius banknotus. Kiekvienas nacionalinis euro zonos bankas turi atspausdinti dalį naujų banknotų. Žinoma, visų nacionalinių bankų atspausdinti banknotai visiškai vienodi, išskyrus jų serijos numerius. Tik monetos turi nacionalines puses.

2011 m. gruodį apyvartoje buvo beveik 15 mlrd. daugiau kaip 880 mlrd. eurų vertės banknotų.


Monetos

Kiek monetų galima nukaldinti kiekvienoje euro zonos šalyje jos poreikiams patenkinti, tvirtina Europos centrinis bankas (ECB). Tada už savo monetų su nacionaliniu dizainu vienoje pusėje nukaldinimą atsakinga kiekviena šalis.

Norint pagaminti euro monetas, pirmiausia iš metalo lakšto išpjaunami apvalūs ruošiniai. Tada ruošinys pakaitinamas, kad suminkštėtų, ir 1, 2 ir 5 centų monetos padengiamos variu. Ruošiniai suplojami dviem monetų kalimo štampais, kuriais ruošinio paviršiuje įspaudžiamas euro monetos atvaizdas. Kalant vieno ir dviejų eurų monetas, kurios gaminamos iš dviejų skirtingų spalvų metalų, šie du metalai sujungiami tuo metu, kai į paviršių įspaudžiamas atvaizdas. Dabar monetos jau tinkamos naudoti. Monetų gamyba vadinama „kalyba“.

Kas nutinka seniems euro banknotams ir monetoms?

Banknotai ir monetos neamžini. Juos galima pažeisti, pamesti arba jie gali susidėvėti. Pažeisti ir susidėvėję banknotai turi būti pakeisti naujais.

Banknotai susidėvi daug greičiau nei monetos, nes jie gaminami iš minkštesnių medžiagų, o ne kietų metalų. Paprastai banknotai naudojami nuo pusantrų iki dvejų metų.

Organizacijos, kuriose naudojama daug grynųjų pinigų, pavyzdžiui, bankai, pažeistus ir susidėvėjusius banknotus grąžina ES šalių nacionaliniams centriniams bankams. Apie šių banknotų kiekius ir nominalus pranešama Europos centriniam bankui, kuris paskirsto nurodymus atspausdinti naujų banknotų. Monetas galima naudoti gerokai ilgiau, paprastai kelis dešimtmečius.

Aptikus pažeistų monetų, jos grąžinamos nacionaliniam centriniam bankui arba nacionalinėms kalykloms, kurie specialiais įrengimais pažymi šias monetas kaip pažeistas. Dėl to jų nebegalima naudoti ir jos parduodamos kaip metalo laužas. Europos centriniam bankui leidus, nacionaliniai bankai, jei reikia, gali išleisti naujas monetas.