Život eura

Mince ani bankovky nevydrží věčně. Mají omezený životní cyklus – od návrhu a výroby k používání a likvidaci. Zde je vysvětleno, jak tento životní cyklus probíhá a kdo je za něj zodpovědný.

Euro: jedna měna, mnoho podob

Jaké tedy existují typy mincí a bankovek eura a kdo je vyrábí?
O tom, kdy se vytisknou další bankovky, rozhoduje Evropská centrální banka a centrální banky zemí eurozóny.
O mincích rozhodují vnitrostátní orgány.
MINCE A ZEMĚ
Ze které země pochází podoba každé euromince? Přemýšlej rychle, reaguj pohotově.

Bankovky

Jak uvidíš, všechny bankovky eura stejné hodnoty mají ve všech zemích tutéž podobu.

Desetieurová bankovka má tedy stejnou podobu, ať se tiskne ve Španělsku, Itálii nebo Slovinsku.

Návrhy bankovek eura byly vybrány na základě soutěže v době, kdy se euro zavádělo. Když se na podoby eura podíváte, můžete si všimnout, že představují různé architektonické slohy v Evropě v různých dobách – jedná se zejména o mosty a okna.

Bankovky obsahují také několik bezpečnostních prvků, které zabraňují jejich kopírování a padělání. K těmto bezpečnostním prvkům patří mimo jiné kovový proužek a hologram.


Mince

Mince eura nejsou v celé Evropě stejné.

Společná strana mincí eura

Jedna strana mincí eura je ve všech zemích stejná – říká se jí společná strana. Společná strana euromincí a eurocentů zobrazuje různé mapy Evropské unie.

Opačná strana má odlišnou podobu podle země, která ji vydala – té se říká národní strana.
Podoby na národních stranách se velmi liší, ale kromě jiných motivů obvykle vyobrazují nějaký aspekt z dějin, umění nebo přírody příslušné země.

Euro: tisk a ražení

BankovkyPUZZLE Z BANKOVEK
Poskládej kousky každé bankovky eura.

O tom, kdy by se měly vytisknout další bankovky, rozhoduje Evropská centrální banka.

O ražbě mincí rozhodují vnitrostátní orgány. Nové bankovky eura je třeba tisknout pravidelně, aby se uspokojila rostoucí poptávka po hotovosti a bylo možné nahradit poškozené nebo opotřebené bankovky, které byly staženy z oběhu. Každá národní banka v eurozóně dostane podíl na výrobě nových bankovek. Ať už bankovky eura vyrábí kterákoli národní banka, jsou samozřejmě úplně stejné, liší se jen sériovým číslem. Pouze mince mají národní podobu.

V roce 2007 centrální banky v eurozóně vytiskly přes 6 miliard bankovek v hodnotě 260 miliard eur.


Mince

ECB schvaluje množství mincí, které každý členský stát může vyrobit, aby uspokojil své potřeby. Je pak na každém členském státě eurozóny, aby si vyrobil vlastní mince s národní podobou na jedné straně.

Při výrobě mincí eura se nejprve z plechu vyrazí kulatý kovový střížek. Tento střížek se potom ohřeje, aby změkl – a jedno-, dvou- a pěticentové mince se potáhnou mědí. Střížky se zpracují dvěma „razidly“, která na povrch střížku vyrazí podobu mince eura. V případě jedno- a dvoueurových mincí, které jsou vyrobeny ze dvou kovů odlišné barvy, se tyto dva kovy k sobě přichytí ve stejný okamžik, kdy se na povrch vyrazí podoba mince. Nyní je možné začít mince používat. Výrobě mincí se říká „ražba“.

Co se dělá se starými bankovkami a mincemi eura?

Bankovky ani mince nevydrží věčně. Mohou se poškodit, opotřebit nebo ztratit. A proto je nutné poškozené a opotřebené bankovky a mince identifikovat a vyměnit.

Bankovky se opotřebí mnohem rychleji než mince, protože jsou vyrobeny z měkčích materiálů, ne z tvrdých kovů. Obvykle bankovka vydrží asi rok a půl až dva roky.

Organizace, které operují s velkou hotovostí, například banky, vracejí v každé zemi EU poškozené a opotřebené bankovky do národní centrální banky. Množství a hodnoty těchto bankovek se sdělují Evropské centrální bance, která v případě potřeby zajistí vytištění náhrady. Mince vydrží mnohem déle, obvykle několik desetiletí.

Když se najdou poškozené mince, vrátí se do národní centrální banky nebo do národní mincovny, kde je zpracují speciální stroje, které je označí jako poškozené. Není je tedy možné použít znovu a prodají se jako odpadový kov. Se souhlasem Evropské centrální banky vydají národní banky v případě potřeby nové, náhradní mince.