Животът на еврото

Монетите и банкнотите не са вечни. Те имат ограничен срок на употреба - от оформлението и производството им до употребата и изхвърлянето им. Тук ще намерите подробна информация за това как се управлява този цикъл и чия е отговорността.

Евро: една валута с много видове художествено оформление

И така, какви видове евро монети и банкноти съществуват и кой ги произвежда?
Европейската централна банка и националните централни банки на държавите от еврозоната решават кога да бъдат отпечатани нови банкноти.
Националните органи на властта отговарят за монетите.
МОНЕТИ И ДЪРЖАВИ
От коя държава е художественото оформление на всяка евро монета? Мисли бързо, реагирай светкавично.

Банкноти

Както ще видите, всички евро банкноти с една и съща номинална стойност имат едно и също художествено оформление във всички държави.

Следователно, банкнотата от €10 има едно и също художествено оформление, независимо дали е отпечатана в Испания, Италия или Словения.

Различните видове художествено оформление на евро банкнотите бяха избрани след конкурс, проведен при въвеждане на еврото. Ако разгледате различните видове художествено оформление, ще видите, че те представят различни архитектурни стилове в Европа през вековете - най-вече на мостове и прозорци.

Евро банкнотите също така притежават различни защитни елементи срещу копиране или "фалшифициране". Тези защитни елементи включват, наред с други характеристики, метална нишка и холограма.


Монети

Евро монетите не са едни и същи в различните европейски държави .

Общата страна на евро монетите

Едната страна на евро монетите е с едно и също художествено оформление във всички държави - това е така наречената обща страна. Общата страна на евро монетите и центовете изобразява различни карти на Европейския съюз.

Другата страна има различно художествено оформление в зависимост от държавата, която емитира монетите - това е така наречената национална страна.
Видовете художествено оформление на националната страна на монетите са много разнообразни, но обикновено изобразяват елементи от историята, изкуството или природата на държавата, наред с други теми.

Евро: отпечатване на банкноти и сечене на монети

БанкнотиПЪЗЕЛ С БАНКНОТИ
Сглобете парченцата от всяка евробанкнота.

Европейската централна банка решава кога да бъдат отпечатани нови банкноти.

Националните органи отговарят за сеченето на монетите. Трябва да се отпечатат нови евро банкноти по установения ред, за да задоволят повишената нужда от пари в брой и да заменят повредени или скъсани банкноти, които са били извадени от обращение. Всяка национална банка на държава от еврозоната има дял в производството на нови банкноти. Разбира се, независимо от това коя национална банка произвежда евро банкнотите, те са абсолютно еднакви, с изключение на серийните им номера; единствено монетите имат различно национално художествено оформление.

През декември 2011 г. в обращение бяха почти 15 млрд. банкноти на обща стойност 880 млрд. евро.


Монети

ЕЦБ одобрява количествата монети, които всяка страна от еврозоната може да сече за нуждите си. След това страните са отговорни за производството на своите монети с национален дизайн от едната страна.

За направата на евро монетите първо се щампова кръгла метална заготовка от метален лист. След това тази заготовка се нагрява, за да омекне - и върху монетите от 1, 2 и 5 евро цента се нанася медно покритие. Заготовките се щанцоват между две "щанци за изсичане", които щамповат художественото оформление на евро монетите върху заготовката. За евро монетите от 1 или 2 евро, които се изработват от два метала с различен цвят, тези два метала се запресоват един към друг едновременно с щамповането на релефа върху повърхността на монетата. Сега монетите са готови за употреба. Производството на монети се нарича "сечене".

Какво се случва със старите евро банкноти и монети?

Банкнотите и монетите не са вечни. Те могат да се увредят, да се изхабят или да се изгубят. Поради тази причина увредените и изхабени банкноти и монети трябва да се отделят и заменят.

Банкнотите се изхабяват много по-бързо от монетите, защото те са изработени от по-меки материали, а не от твърди метали. Обикновено една банкнота може да се използва в продължение на година и половина до две години.

Увредените и изхабените банкноти се връщат на националните централни банки на всяка държава от ЕС от организации, които работят интензивно с пари, например банките. Броят и купюрите на тези банкноти се съобщават на Европейската централна банка, която нарежда отпечатването на нови банкноти според нуждите. Монетите са с по-дълга продължителност на живот, обикновено няколко десетилетия.

При откриване на увредени монети те се връщат на съответната национална централна банка или националния монетен двор, където се обработват със специални машини, които ги отбелязват като повредени. По този начин те не могат да бъдат пуснати в обръщение повторно и се продават като метален скрап. С одобрението на Европейската централна банка, националните банки емитират нови монети при необходимост.