Euro i Ty

Decyzja o wprowadzeniu euro nie należała do najłatwiejszych. Wprowadzenie w życie nowej waluty było długim procesem, odbywającym się w wielu krajach.
Jednak, jak przeczytasz na tej stronie, warto było to zrobić ze względu na liczne korzyści.

Jak wprowadzono euro?

W przeszłości kraje Unii Europejskiej kilkakrotnie podejmowały próby utworzenia wspólnej gospodarki i wprowadzenia jednej waluty. Dopiero w 1991 roku przywódcy krajów europejskich spotkali się w holenderskim mieście Maastricht i stworzyli plan wprowadzenia wspólnej waluty. Każdy kraj, który postanowił przyjąć euro, poświęcił kolejne lata na przystosowywanie gospodarki - te przygotowania zwane są „konwergencją gospodarczą".QUIZ EURO
Sprawdź co wiesz na temat euro. Czy uda ci się dojść do pytania za 500 euro?

1 stycznia 1999 roku wprowadzono euro jako „jednostkę obrachunkową”. Oznacza to, że korzystano z niej podczas wielu operacji finansowych dokonywanych na papierze, ale wówczas euro nie było jeszcze dostępne w postaci gotówki – jako banknoty i monety. Postąpiono tak, aby różne systemy finansowe banków i firm miały czas na przygotowanie się do przyjęcia nowej waluty.

Następnie, 1 stycznia 2002 roku w 12 krajach, które postanowiły przyjąć nową walutę, wprowadzono banknoty i monety euro. Z bankomatów można było otrzymać euro, a w sklepach wydawano resztę jedynie w tej walucie. W krótkim czasie sklepy i banki zdołały zebrać dawne waluty, które następnie usunięto z obiegu – obywatele strefy euro nosili od tej pory w swoich kieszeniach i portfelach jedynie euro.

W styczniu 2007 roku Słowenia jako pierwsze z nowych państw UE przyjęła euro. W styczniu 2008 roku w jej ślady poszły Malta i Cypr, w 2009 roku Słowacja, a w 2011 roku euro przyjęła również Estonia.

 

Obecnie euro używane jest w 17 krajach.

Jedna waluta dla wszystkich

Korzystanie z wielu walut w Europie utrudniało życie i sprawiało, że podróżowanie po różnych krajach było droższe. Wymiana walut była kosztowna: wydatki związane z handlem i podróżowaniem były znacznie wyższe. Z tego powodu kilka krajów Unii Europejskiej postanowiło zastąpić krajowe banknoty i monety wspólną walutą.

Ta jednolita waluta – euro – została wprowadzona w 1999 r. jako „pieniądz księgowy”, ale w obiegu, wciąż pozostawały, podporządkowane euro, krajowe waluty .

Następnie, w 2002 roku, zakończono czas przechodzenia na nową walutę - banknoty i monety euro zostały wprowadzone do obrotu.

Dziś, euro jest jedyną walutą obowiązującą we wszystkich krajach znajdujących się w strefie euro.

Oznacza to, że już nie trzeba wymieniać monet i banknotów, kiedy przekracza się granice. Dzięki temu handel jest łatwiejszy , a my mamy większy wybór przy robieniu zakupów.

Podróżowanie stało się również znacznie prostsze i tańsze, ponieważ nie musimy już wymieniać pieniędzy, gdy jedziemy na wakacje za granicę.

Wreszcie, ponieważ strefa euro jest duża i w zamieszkuje ją ponad 332 milionów obywateli, euro ma dużą siłę ekonomiczną.
Oznacza to, że kraje są bardziej stabilne gospodarczo, co pomaga w podnoszeniu poziomu naszego życia.

Kto korzysta z euro?

Nie wszystkie kraje Unii Europejskiej korzystają z euro – niektóre z nich wciąż używają własnych walut narodowych.

W głównej mierze dzieje się tak dlatego, że gospodarki tych państw nie są jeszcze gotowe na przyjęcie euro. Jednak dwa kraje (Dania i Wielka Brytania) zdecydowały, że na razie zachowają swoje waluty krajowe.
Większość z tych krajów przygotowuje się do przyjęcia euro i do dołączenia do strefy euro w przyszłości.
Słowenia, na przykład, weszła do strefy euro w 2007 roku, Malta i Cypr w 2008 roku, Słowacja w 2009 roku, a Estonia w 2011 roku.Kraje, które znajdują się w strefie euro są widoczne na mapie. Mieszkańcy tych krajów na co dzień korzystają z euro.

Jak działa euro?

Aby pieniądz mógł utrzymać swoją wartość, gospodarka kraju musi być dobrze zarządzana.

Podobnie, gospodarka strefy euro musi być dobrze zarządzana, by pomóc kreować dobrobyt i miejsca pracy w Unii Europejskiej.

Pomaga to osiągnąć Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) . Wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej są członkami UGW.Siedziba Komisji Europejskiej w Brukseli, Belgia

W UGW każdy kraj strefy euro zarządza własną gospodarką, przestrzegając pewnych zasad tak, aby euro pozostało silną walutą, a gospodarka strefy euro dobrze się rozwijała.
Zasady te określają, ile pieniędzy dany kraj może pożyczyć.
Poprzez ograniczanie wysokości długu danego kraju, zasady UGW gwarantują, że kraj ten ma zrównoważoną gospodarkę, czyli, że dane państwo w przyszłości będzie w stanie spłacić swoje długi i wypłacać emerytury. To Komisja Europejska i Rada, gdzie spotykają się ministrowie państw UE, sprawdzają, czy wszystkie kraje przestrzegają ustalonych zasad.


Europejski Bank Centralny we Frankfurcie, Niemcy

Europejski Bank Centralny (EBC), z siedzibą we Frankfurcie w Niemczech, odgrywa ważną rolę w utrzymaniu stabilności strefy euro.

EBC jako jedyny jest uprawniony do emitowania banknotów i jest odpowiedzialny za politykę pieniężną.
Oznacza to, że EBC utrzymuje inflację na niskim i stabilnym poziomie. Inflacja oznacza o ile każdego roku wzrastają ceny w sklepach i nie tylko. Niska inflacja jest korzystna dla konsumentów i firm.

Dlaczego euro jest przydatne?ZANURKUJ I POLICZ
Czy potrafisz dodawać? Czy jesteś dobrym nurkiem? Zobaczmy...Niska i stała inflacja
sprawia, że prowadzenie interesów jest łatwiejsze.
Firmom łatwiej jest prowadzić handel zagraniczny. Także pożyczanie pieniędzy na przyszłe inwestycje tych firm stało się prostsze. Wszystko to wspiera wzrost gospodarczy i pomaga w tworzeniu miejsc pracy.

Nasze wspólne wartości


Euro ma nie tylko wartość pieniężną.
Jest także ważnym symbolem dla Europy i Europejczyków.


Nie zawsze jest oczywiste jak wiele dobrego robi Unia Europejska - często jest to ukryte w dokumentach prawnych i na stronach raportów. Ale euro możemy wziąć do reki – jest bardzo prawdziwe.


Euro jest najbardziej rozpowszechnionym symbolem zasady, na której opiera się Europa – jedność w różnorodności:


Tak więc euro jest powszechnym symbolem integracji gospodarczej Europy, która prowadzi do tworzenia wspólnego rynku, oraz postępu integracji europejskiej.