De euro en jij

De beslissing om de euro in gebruik te nemen was niet eenvoudig. De introductie van de euro was een lang verhaal dat zich afspeelde in vele verschillende landen.
De voordelen van de euro maken het echter de moeite waard. Je kunt er hieronder meer over lezen.

Hoe werd de euro geïntroduceerd?

In het verleden streefden de landen uit de Europese Unie op verschillende manieren naar een economische unie en een eenheidsmunt. Het was echter pas in 1991 dat de Europese leiders in de stad Maastricht in Nederland een planning vaststelden om een eenheidsmunt in te voeren. De landen die besloten om de euro in te voeren, bereidden in de jaren daarna hun economieën hierop voor. Deze voorbereidingen worden 'economische convergentie' genoemd.EUROQUIZ
Test je kennis van de euro. Bereik jij de vraag van 500 euro?

Op 1 januari 1999 werd de euro gelanceerd als 'rekeneenheid'. Dit betekent dat de euro bij vele financiële operaties op papier werd gebruikt, maar nog niet als contant geld, in munten en biljetten, beschikbaar was. Men deed dit om de vele financiële systemen, in banken en ondernemingen, de tijd te geven om zich aan de nieuwe munteenheid aan te passen.

Op 1 januari 2002 werden de bankbiljetten en euromunten gelanceerd in de 12 landen die de euro invoerden. Uit geldautomaten in banken kwamen euro's, en winkels gaven alleen euro's als wisselgeld terug. Zo werden binnen een korte tijd alle oude munteenheden door de winkels en banken verzameld en uit de omloop gehaald: de inwoners van de eurozone hadden toen alleen nog euro's op zak.

In januari 2007 voerde Slovenië de euro in, als eerste van de nieuwe EU-landen. Malta en Cyprus volgden in januari 2008, Slowakije in 2009 en Estland in 2011.

Er zijn nu 17 landen in de eurozone.

Eén munteenheid voor iedereen

Toen in Europa nog ieder land een eigen munt had, was dat bijzonder onhandig en duur. Het wisselen van geld kost geld: dat maakte handel en reizen duurder. Daarom beslisten verschillende EU-landen om hun eigen munt in te ruilen voor een gezamenlijke.

Deze eenheidsmunt – de euro – werd voor het eerst geïntroduceerd in 1999 als 'giraal geld'. De nationale munteenheden waren nog steeds in omloop, maar werden ondergeschikt aan de euro.

In 2002 werd de omschakeling naar de nieuwe munteenheid compleet gemaakt door de invoering van eurobiljetten en euromunten.

Vandaag de dag is de euro de enige munteenheid voor alle landen in de eurozone.

Dit betekent dat je niet langer munten en biljetten hoeft om te wisselen wanneer je een grens oversteekt. Zo wordt handel veel gemakkelijker en hebben we een grotere keuze in wat we kopen.

Ook reizen is veel gemakkelijker en minder duur, omdat we niet langer munten hoeven om te wisselen wanneer we in het buitenland op vakantie gaan.

De eurozone is groot (meer dan 332 miljoen inwoners!) en heeft dus veel economische macht.
Dit betekent dat er meer economische stabiliteit is, en dat bevordert onze levensstandaard.

Wie gebruikt de euro?

Niet alle landen in de Europese Unie gebruiken de euro, sommige gebruiken nog steeds hun eigen nationale munteenheid.

Dit is vooral omdat hun economieën nog niet klaar zijn om de euro in te voeren. Twee landen echter (Denemarken en het Verenigd Koninkrijk) hebben besloten dat ze hun eigen nationale munteenheid voorlopig willen houden.
De meeste landen die de euro nog niet hebben treffen momenteel voorbereidingen om de euro in te voeren en zich in de toekomst bij de eurozone te voegen.
Zo voerde Slovenië in 2007 de euro in, Cyprus en Malta in 2008, Slowakije in 2009 en Estland in 2011.

De landen die zich in de eurozone bevinden, worden op de kaart weergegeven. Inwoners van deze landen gebruiken de euro in hun dagelijks leven.

Hoe werkt de euro precies?

Om de waarde van geld te behouden, is het nodig dat de economie van een land goed draait.

Zo moet ook de economie in de eurozone goed draaien om ervoor te zorgen dat de euro het goed doet en helpt welzijn en banen in de Europese Unie te creëren.

Dit wordt mogelijk gemaakt door de Economische en Monetaire Unie (EMU). Alle landen van de Europese Unie maken deel uit van de EMU.Het hoofdkwartier van de Europese Commissie in Brussel, België

In de EMU is elk land uit de eurozone verantwoordelijk voor zijn eigen economie, en volgt het daarbij bepaalde regels om ervoor te zorgen dat de euro sterk blijft en dat de economie in de eurozone bloeit.
Deze regels stellen grenzen aan de hoeveelheid geld die een land kan lenen.
Door de schuld van een land te beperken, zorgen de regels van de EMU ervoor dat een land een duurzame economie heeft, of met andere woorden, dat het in de toekomst zijn schulden en pensioenen zal kunnen betalen. De Europese Commissie en de Raad (de bijeenkomst van de ministers van de EU-landen) houden in het oog of ieder land zich aan de regels houdt.


De Europese Centrale Bank in Frankfurt, Duitsland

De Europese Centrale Bank (ECB), gevestigd in Frankfurt in Duitsland, draagt in grote mate bij tot de economische stabiliteit van de eurozone.

De ECB heeft als enige het recht om bankbiljetten in omloop te brengen en is verantwoordelijk voor het monetaire beleid.
Dit betekent dat de ECB de prijsinflatie laag en stabiel houdt. Prijsinflatie geeft aan hoe sterk de prijzen elk jaar stijgen in de winkels en op andere plaatsen. Een lage prijsinflatie is gunstig voor de consumenten en ondernemingen.

Hoe helpt de euro ons?DUIKEN EN TELLEN
Kun je goed optellen? En ben je een goede duiker? Laten we eens kijken ...Een lage en stabiele inflatie
maakt alles veel gemakkelijker voor bedrijven.
Ondernemingen kunnen gemakkelijker handel drijven in het buitenland. En ze kunnen gemakkelijker geld lenen voor bedrijfsinvesteringen gericht op de toekomst. Dit alles bevordert de economische groei en helpt meer banen te creëren.

Onze waarden delen


De euro heeft niet alleen waarde als geld.
De euro heeft ook een sterke symbolische waarde voor Europa en voor de Europeanen.


Veel van het goede werk dat de EU verricht is niet altijd duidelijk herkenbaar. Het zit vaak verborgen in wettelijke documenten en pagina's uit rapporten. De euro kun je echter in je hand houden, de euro is écht.


De euro is het meest wijdverspreide symbool van de Europese gedachte – eenheid in diversiteit:


De euro is in het dagelijks leven dus een symbool van de economische integratie van Europa in een eenheidsmarkt, en van de vooruitgang van de Europese integratie in het algemeen.