Euroen og dig

Det var ikke nogen let beslutning at indføre euroen. Det var en lang proces, hvor mange lande deltog.
Men fordelene ved euroen gør, at det var umagen værd. Det kan du læse om her.

Hvordan blev euroen indført?

Tidligere havde landene i EU flere gange forsøgt at skabe en økonomisk union med én fælles valuta.

Men det var først i 1991 i Maastricht i Holland, at de europæiske regeringschefer vedtog en stram tidsplan for at indføre en fælles valuta. De lande, som havde besluttet at indføre euroen, brugte de næste år på at forberede landenes økonomi - forberedelserne kalder man "økonomisk konvergens".EURO QUIZ
Test din viden om euroen. Kan du nå helt til 500 euro-spørgsmålet?

Den 1. januar 1999 blev euroen lanceret som 'regningsenhed'. Det betød, at den kunne anvendes i mange pengetransaktioner på papir, men den fandtes endnu ikke som kontanter - altså som sedler og mønter. Man gjorde det på den måde, for at alle de forskellige pengesystemer, banker og virksomheder kunne nå at tilpasse sig den nye valuta.

Den 1. januar 2002 kom så eurosedlerne og mønterne, som blev lanceret i de 12 lande, som havde vedtaget at indføre euroen. I bankernes pengeautomater fik man udleveret euro, og forretningerne gav kun penge tilbage i euro. Det tog ikke lang tid, før alle de gamle nationale valutaer var blevet indsamlet i butikker og banker og taget ud af cirkulation - og borgerne i euroområdet kun havde euro i deres lommer og tegnebøger.

I januar 2007indførte Slovenien euroen som det første nye EU-land efterfulgt af Malta og Cypern i januar 2008, Slovakiet i 2009 og Estland i 2011.

Der er nu 17 lande med i euroområdet.

Én valuta til alle

Dengang man brugte mange forskellige valutaer i Europa, var det mere besværligt og dyrere at rejse mellem lande. Det kostede penge at veksle valuta, og det var dyrere at handle med andre lande og at rejse. Derfor besluttede flere EU-lande at skifte landenes egne sedler og mønter ud med en fælles valuta.

Den fælles valuta – euroen – blev først introduceret i 1999 som 'afregningspenge', mens de nationale valutaer stadig var i omløb, men som underenheder til euroen.

I 2002 skiftede man så helt over til den nye valuta, da man indførte eurosedler og euromønter.

I dag er euroen den eneste valuta i alle landene i euroområdet.

Det betyder, at man ikke længere behøver at veksle mønter og sedler, når man skal rejse til et af de andre lande. Handel mellem landene bliver meget lettere, og på den måde får vi flere varer at vælge imellem.

På samme måde bliver det lettere at rejse og også billigere, fordi vi ikke længere skal veksle valuta, når vi skal på ferie i et andet euroland.

Og fordi euroområdet er stort med over 332 millioner indbyggere, er det også en stærk økonomi.
Det betyder igen, at der bliver mere økonomisk stabilitet - og så får vi alle en bedre levestandard.

Hvem bruger euro?

Det er ikke alle landene i Den Europæiske Union, som bruger euro - nogle af dem bruger stadig deres egen nationale valuta.

Det er i de fleste tilfælde, fordi landets økonomi ikke er klar til at indføre euroen, men der er to lande (Danmark og Storbritannien), som har valgt, at de vil beholde deres nationale valutaer indtil videre.
De fleste af landene, som ikke bruger euro, er i gang med at forberede sig til at indføre euroen og træde ind i euroområdet engang i fremtiden.
For eksempel kom Slovenien først med i euroområdet i 2007, Cypern og Malta i 2008, Slovakiet i 2009 og Estland i 2011.De lande, som er med i euroområdet, er vist på kortet. Folk, der bor i de lande, bruger euro til hverdag.

Hvordan fungerer euroen?

Hvis et lands penge skal kunne holde værdien, skal landets økonomi drives rigtigt.

På samme måde skal euroområdets økonomi også drives rigtigt, hvis euroen skal klare sig godt og skabe velfærd og job i EU.

Det sørger man for i den Økonomiske og Monetære Union (ØMU'en). Alle landene i EU er med i ØMU'en.Europa-Kommissionens hovedkontor i Bruxelles i Belgien

I ØMU'en driver hvert enkelt land i euroområdet sin egen økonomi, og overholder samtidig nogle regler, så man sikrer, at euroen bliver ved med at være en stærk valuta, og at det går godt med økonomien i euroområdet.
Reglerne sætter nogle begrænsninger for, hvor meget et land må låne.
Ved at sætte en grænse for den gæld, som et land må have, sikrer ØMU-reglerne, at landets økonomi er bæredygtig - med andre ord at landet kan betale sin gæld og sine pensioner i fremtiden. Det er en opgave for Europa-Kommissionen og Rådet, hvor EU-landenes ministre mødes, for at overvåge, at hvert enkelt land overholder de aftalte regler.


Den Europæiske Centralbank i Frankfurt i Tyskland

Den Europæiske Centralbank (ECB), som ligger i Frankfurt i Tyskland, gør et stort stykke arbejde for at sikre den økonomiske stabilitet i euroområdet.

ECB har eneret på at udstede eurosedler og har ansvar for pengepolitikken.
Det betyder, at ECB skal holde prisinflationen lav og stabil. Prisinflation er et udtryk, man bruger til at beskrive, hvor meget priserne stiger i butikkerne og andre steder hvert år. Lav inflation er godt for forbrugerne og virksomhederne.

Hvad gavn har vi af euroen?DYK OG TÆL MØNTER
Kan du lægge sammen? Og er du god til at dykke? Lad os se engang...Lav og stabil inflation
gør livet lettere for virksomhederne.
Det er lettere for virksomhederne at handle med udlandet. Og det er lettere for dem at låne penge til at investere i virksomheden, så den kan klare sig godt i fremtiden. Det skaber altsammen økonomisk vækst og flere job.

Fælles værdier


Euroen har ikke kun en værdi som penge.
Den har også en symbolsk værdi, som er vigtig for Europa og europæerne.


Meget af det gode arbejde, som EU gør, er ikke så synligt - det er tit gemt i lovtekster og rapporter. Men en euro kan man holde i hånden - den er helt virkelig.


Euroen er det mest kendte symbol på, hvad Europa handler om - enhed og mangfoldighed.


Derfor er euroen et symbol, vi kender i hverdagen, på Europas økonomiske integration og det indre marked, og i det hele taget på den europæiske integration.