Ти и еврото

Решението за използване на еврото не бе взето лесно. Въвеждането му беше дълъг процес, обхванал много страни.
Независимо от това, предимствата, които еврото дава, оправдават вложените усилия, както можете да прочетете тук.

Как бе въведено еврото?

В миналото държавите от Европейския съюз направиха няколко опита да създадат икономически съюз и единна валута. Но европейските държавни ръководители успяха да се споразумеят за ясна програма за приемане на единна валута едва през 1991 г. в град Маастрихт, Холандия. Страните, които решиха да приемат еврото, трябваше да подготвят своите икономики в следващите няколко години - тези подготвителни действия са известни като "икономическа конвергенция".ВИКТОРИНА НА ТЕМА ЕВРО
Тествай своите знания за еврото. Можеш ли да стигнеш до въпроса за €500?

На 1 януари 1999 г. еврото бе въведено като "разплащателна единица". Това означава, че то можеше да се използва за много финансови операции на хартиен носител, но все още не беше налично във вид на банкноти и монети. Това бе направено с цел различните финансови системи, действащи в банките и компаниите, да имат достатъчно време да се адаптират към новата валута.

След това, на 1 януари 2002 г. евро банкнотите и монетите бяха въведени в 12-те страни, които приеха еврото. Банкоматите даваха евро, а магазините връщаха ресто само в евро. За кратък период всички банкноти и монети от старите национални валути бяха събрани от магазините и банките, и бяха извадени от обращение - гражданите на страните от еврозоната имаха само евро в джобовете и портфейлите си.

През януари 2007 г. Словения първа от новите страни от ЕС въведе еврото, последвана от Малта и Кипър през януари 2008 г., Словакия през 2009 г. и Естония през 2010 г.

Сега еврозоната включва 17 държави.

Единна валута за всички

Преди придвижването между различни страни в Европа бе по-трудно и по-скъпо поради използването на много различни валути. Обменът на валути струва пари: търговията бе по-скъпа и пътуването струваше повече. Няколко страни в Европейския съюз решиха да заменят националните си банкноти и монети с единна валута.

Тази единна валута – еврото – беше въведена за първи път през 1999 г. като "пари на хартия", като националните валути все още бяха в обращение, но бяха се превърнали във вторични парични единици спрямо еврото.

След това през 2002 г. преминаването към новата валута беше завършено с въвеждането на евро банкнотите и монетите.

Днес еврото е единствената валута във всички държави от еврозоната.

Това означава, че вече няма да има нужда да обменяте монети и банкноти, когато прекосявате границите. Така че търговията се извършва много по-лесно, предоставяйки ни по-голям избор от стоки.

По същият начин пътуването е много по-лесно и по-евтино, тъй като вече не ни се налага да обменяме валута, когато отиваме на почивка в чужбина.

Тъй като еврозоната е обширна и има повече от 332 млн. граждани, тя притежава икономическа мощ.
Това означава, че има по-голяма икономическа стабилност - което ни помага да повишим стандарта си на живот.

Кой използва еврото?

Не всички държави от Европейския съюз използват еврото – някои от тях все още използват своята собствена национална валута.

Основната причина за това е, че техните икономики все още не са готови да приемат еврото, но две държави (Дания и Великобритания) взеха решение засега да запазят националната си валута.
Повечето от тези държави се подготвят за приемане на еврото и за присъединяване към еврозоната в бъдеще.
Например Словения се присъедини към еврозоната през 2007 г., Кипър и Малта – през 2008 г., Словакия – през 2009 г. и Естония – през 2011 г.

Държавите-членки от еврозоната са изобразени на картата. Гражданите на тези държави използват еврото всекидневно.

Как се използва еврото?

За да може паричната единица да запази стойността си, икономиката на дадена държава трябва да бъде добре управлявана.

По същия начин икономиката на държавите от еврозоната трябва да бъде добре управлявана, за да може еврото да поддържа добро ниво и да спомага за създаването на благосъстояние и работни места на територията на страните от Европейския съюз.

Това се постига чрез Икономическия и валутен съюз (ИВС). Всички държави от Европейския съюз са част от ИВС.Седалището на Европейската комисия в Брюксел, Белгия

В рамките на ИВС всяка държава от еврозоната управлява собствената си икономика, като спазва определени правила, за да гарантира стабилността на еврото и икономиката в еврозоната.
Тези правила поставят ограничения по отношение на размера на средствата, които дадена държава може да получи под формата на заем.
Ограничавайки размера на дълга на дадена държва, правилникът на ИВС гарантира устойчивостта на икономиката на тази държава - с други думи, че тя ще може да плаща своите дългове и пенсиите в бъдеще. Европейската комисия и Съветът, където заседават министрите на страните от ЕС, контролират спазването от всяка страна на правилата, по които е постигната договореност.


Европейската централна банка във Франкфурт, Германия

Европейската централна банка (ЕЦБ), базирана във Франкфурт, Германия, допринася в голяма степен за икономическата стабилност в еврозоната.

ЕЦБ има изключителното право да емитира банкноти и да ръководи паричната политика.
Това означава, че ЕЦБ поддържа нисък ръст на инфлация и стабилност на цените. Ценовата инфлация посочва до каква степен цените на стоките в магазините и на други места се повишават ежегодно. Ниската ценова инфлация се отразява благоприятно на потребителите и бизнес средите.

Как ни помага еврото?ГМУРНЕТЕ СЕ И ПРЕБРОЙТЕ
Можеш ли да смяташ? И дали си добър гмуркач? Нека видим...Ниската и стабилна инфлация
се отразява благоприятно на предприятията.
Компаниите могат да търгуват по-лесно в чужбина. Също така, те могат да получават заеми по-лесно, за да правят инвестиции за бъдещото си развитие. Всичко това спомага за икономическия растеж и създава повече работни места.

Споделяне на нашите ценности


Стойността на еврото не се измерва само в пари.
То също така има висока символична стойност за Европа и европейците.


Голяма част от работата на ЕС не винаги е очевидна - често тя остава скрита между юридическите документи и страниците на докладите. Но еврото може да се държи в ръка - то е нещо много реално.


Еврото е най-широко разпространения символ на това, което е Европа - единство в многообразието:


Следователно, еврото е ежедневен символ на икономическото обединение на Европа в единен пазар и на напредъка на европейската интеграция като цяло.