Sökväg

Ekonomier utanför EU

EU:s externa ekonomiska förbindelser kan liknas vid ringar på vattnet med störst aktivitet närmast centrum.

Kandidatländerna kan se fram emot att själva bli EU-länder när de uppfyller anslutningskriterierna.

De potentiella kandidatländerna i sydöstra Europa måste fortsätta att stärka sina institutioner och ekonomier innan de kan få status som kandidatländer.

EU har också särskilda förbindelser med en rad G20-länder utanför Europa, däribland några av de största industriländerna och tillväxtekonomierna.

Kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finans tar fram analyser av dessa länders ekonomiska och politiska utveckling och för regelbundna dialoger om ekonomiska frågor med de flesta av dem.

Mot bakgrund av Asiens och Latinamerikas ökande betydelse i den globala ekonomin är EU i färd med att fördjupa sina förbindelser med dessa världsdelar och deras viktigaste ekonomier.

Även länder i Afrika söder om Sahara, Västindien och Stillahavsområdet uppmärksammas särskilt, eftersom det i många av dessa länder råder stor fattigdom. Dessutom har de starka historiska band med vissa EU-länder.

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek