Navigačný riadok

Hospodárstva krajín mimo EÚ

Vonkajšie hospodárske vzťahy EÚ sú usporiadané ako systém sústredných kruhov odstupňovaných podľa vzdialenosti.

Kandidátske krajiny sa môžu stať členskými štátmi EÚ po splnení prístupových kritérií Únie.

V potenciálnych kandidátskych krajinách juhovýchodnej Európy stále prebieha proces posilňovania ich inštitúcií a hospodárstiev. Štatút kandidátskej krajiny budú môcť získať až po jeho ukončení.

EÚ rozvíja osobitné vzťahy aj s mnohými štátmi skupiny G20, najmä s najvýznamnejšími rozvojovými ekonomikami.

GR ECFIN poskytuje analýzu hospodárskeho a politického vývoja v týchto krajinách a s väčšinou z nich udržiava pravidelný dialóg o otázkach hospodárskej politiky.

Vzhľadom na narastajúci význam Ázie a Latinskej Ameriky v globálnom hospodárstve pracuje EÚ na posilnení svojich vzťahov s týmito regiónmi a ich hlavnými ekonomikami.

Mimoriadna pozornosť sa takisto venuje krajinám subsaharskej Afriky, Tichomoria a Karibiku z dôvodu vysokej miery chudoby v mnohých týchto krajinách a ich silného historického prepojenia s niektorými členskými štátmi EÚ.

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo