Kruimelpad

Niet-lidstaten

De externe economische betrekkingen van de EU zijn gestructureerd volgens een systeem van concentrische cirkels naargelang de graad van nabijheid.

Kandidaat-lidstaten krijgen uitzicht op lidmaatschap zodra zij aan de EU-toetredingscriteria beantwoorden.

De landen in Zuidoost-Europa die lid willen worden, moeten hun instellingen en economieën nog versterken vóór zij kandidaat-lidstaat kunnen worden.

De EU heeft daarnaast ook bijzondere banden met een aantal niet-Europese G20-landen, in het bijzonder de belangrijkste ontwikkelde en opkomende markteconomieën.

DG ECFIN analyseert hoe economie en beleid van die landen evolueren en pleegt regelmatig overleg met hen over economische beleidskwesties.

Wegens de groeiende rol van Azië en Latijns-Amerika in de wereldeconomie intensiveert de EU haar betrekkingen met die regio's en de belangrijkste landen ervan.

De landen in Afrika ten zuiden van de Sahara, de Caraïben en de Stille Oceaan (ACS) krijgen ook bijzondere aandacht wegens de armoede die in veel van die landen heerst en de sterke historische banden met bepaalde EU-landen.

Extra tools

  • Printbare versie 
  • Tekst kleiner 
  • Tekst groter