Navigācijas ceļš

Ārpuskopienas valstis

ES ārējās ekonomiskās attiecības tēlaini varētu raksturot kā koncentriskus apļus. Jo valsts atrodas tuvāk ES, jo attiecības ir intensīvākas.

ES kandidātvalstīm ir iespēja kļūt par dalībvalstīm, kolīdz tās panākušas atbilstību ES izvirzītajiem kritērijiem.

Lai potenciālās Dienvidaustrumeiropas kandidātvalstis varētu iegūt kandidātvalstu statusu, tām vēl ir jānostiprina valsts institūcijas un tautsaimniecība.

ES ir īpašas attiecības arī ar vairākām G20 dalībvalstīm, kuras nav ES dalībvalstis (tostarp ar tām, kuru tautsaimniecībai ir vislielākā ietekme pasaulē un kuras strauji attīstās).

Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāts analizē šo valstu ekonomiku un politiskās tendences un ar lielāko daļu no tām uztur pastāvīgu dialogu par ekonomikas jautājumiem.

Tā kā Āzijas un Latīņamerikas ietekme pasaules ekonomikā palielinās, ES aktīvāk uztur sakarus arī ar šo reģionu un svarīgākajām tā valstīm.

Īpaša uzmanība tiek pievērsta arī Subsahāras Āfrikai, Klusā okeāna un Karību jūras valstīm, jo daudzas šo reģionu valstis ir nabadzīgas un tām ir ciešas vēsturiskas saites ar dažām ES dalībvalstīm.

Citi rīki

  • Izdrukas versija 
  • Samazināt tekstu 
  • Palielināt tekstu