Naršymo kelias

ES nepriklausančių šalių ekonomika

ES išorės ekonominių santykių struktūra – koncentrinių žiedų sistema, kurioje žiedai atitinka skirtingą artumo laipsnį.

Šalys kandidatės, įvykdžiusios ES stojimo kriterijus, turi galimybę tapti valstybėmis narėmis.

Pietryčių Europos šalys galimos kandidatės dar turi sustiprinti savo institucijas ir ekonomiką, kad galėtų įgyti šalies kandidatės statusą.

ES taip pat palaiko ypatingus santykius su įvairiomis G 20 grupės ne Europos šalimis, ypač su svarbiausiomis pramoninėmis ir besiformuojančios rinkos ekonomikos šalimis.

Ekonomikos ir finansų generalinis direktoratas teikia šių šalių ekonominių ir politinių įvykių analizę ir su daugeliu iš jų palaiko dialogą ekonomikos politikos klausimais.

Padidėjus Azijos ir Lotynų Amerikos vaidmeniui pasaulio ekonomikoje ES stiprina ryšius su šiais regionais ir jų stipriausios ekonomikos šalimis.

Afrikos į pietus nuo Sacharos, Ramiojo vandenyno ir Karibų šalims taip pat skiriamas ypatingas dėmesys dėl daugelyje šių šalių labai įsigalėjusio skurdo ir dėl jų stiprių istorinių ryšių su kai kuriomis valstybėmis narėmis.

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija 
  • Sumažinti šriftą 
  • Padidinti šriftą