Navigointipolku

EU:n ulkopuoliset taloudet

EU:n taloudellisia ulkosuhteita voidaan kuvata samankeskisten ympyröiden järjestelmäksi, joka perustuu läheisyysasteen luokitteluun.

Ehdokasmaista voi tulla EU:n jäsenvaltioita sen jälkeen, kun ne täyttävät EU:n liittymisehdot.

Kaakkois-Euroopan mahdolliset ehdokasmaat jatkavat edelleen instituutioidensa ja taloutensa vahvistamista voidakseen saada ehdokasmaan aseman.

EU:lla on erityiset suhteet myös useiden Euroopan ulkopuolisten G20-maiden, varsinkin tärkeimpien kehittyneiden talouksien ja nousevien markkinatalouksien kanssa.

Talouden ja rahoituksen pääosasto analysoi näiden maiden taloudellista ja poliittista kehitystä. Lisäksi se käy useimpien kanssa säännöllistä vuoropuhelua talouspoliittisista kysymyksistä.

Aasian ja Latinalaisen Amerikan maiden painoarvo maailmantaloudessa on kasvanut. Niinpä EU onkin tiivistänyt suhteitaan näihin alueisiin ja niiden keskeisiin talouksiin.

Myös Saharan eteläpuolisen Afrikan, Tyynenmeren ja Karibian alueen maat saavat osakseen erityistä huomiota, koska köyhyys on osassa niistä erittäin yleistä ja koska niillä on vahvat historialliset siteet eräisiin jäsenvaltioihin.

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä