Navigatsioonitee

ELi mittekuuluvate riikide majandused

ELi välismajandussuhteid korraldatakse nn kontsentriliste ringide süsteemis sõltuvalt partneri kaugusest.

Kandidaatriikidest võivad saada liikmesriigid, kui nad täidavad ELiga ühinemise kriteeriumid.

Potentsiaalsed kandidaatriigid Kagu-Euroopas peavad veel oma institutsioone ja majandust tugevdama, enne kui nad võiksid saada kandidaatriigi staatuse.

ELil on erisuhted ka mitmete ELi mittekuuluvate G20 liikmesriikidega, konkreetselt kõige olulisemate areneneud ja arenevate turgudega riikidega.

Majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat koostab analüüse majandusalaste ja poliitiliste arengute kohta neis riikides ning peab enamusega neist asjaomastes küsimustes pidevat dialoogi.

Tulenevalt Aasia ja Ladina-Ameerika suurenevast tähtsusest maailma majanduses, tõhustab EL oma suhteid nende piirkondadega nind sealsete peamiste riikidega.

Sahara-taguse Aafrika ning Vaikse ookeani ja Kariibi mere piirkonna riigid saavad eritähelepanu osaliseks paljudes nende piirkondade riikides leviva vaesuse tõttu ning tänu tugevatele ajaloolistele sidemetele mõnede liikmesriikidega.

Lisatööriistad

  • Trükiversioon 
  • Tekst väiksem 
  • Tekst suurem