Διαδρομή πλοήγησης

Οικονομίες εκτός ΕΕ

Οι εξωτερικές οικονομικές σχέσεις της ΕΕ διαρθρώνονται γύρω από ένα σύστημα ομόκεντρων κύκλων με βάση διαφορετικούς βαθμούς εγγύτητας.

Οι υποψήφιες χώρες έχουν προοπτικές να γίνουν κράτη μέλη από τη στιγμή που θα πληρούν τα κριτήρια προσχώρησης στην ΕΕ.

Οι δυνάμει υποψήφιες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία ενίσχυσης των θεσμών και των οικονομιών τους, προκειμένου να μπορέσουν να λάβουν το καθεστώς της υποψήφιας χώρας.

η ΕΕ διατηρεί επίσης ειδικές σχέσεις με ορισμένες μη ευρωπαϊκές χώρες που είναι μέλη της G20, ειδικότερα με τις σημαντικότερες προηγμένες οικονομίες και τις αναδυόμενες οικονομίες αγοράς.

Η ΓΔ ECFIN παρέχει αναλύσεις των οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων σε αυτές τις χώρες και διεξάγει τακτικό διάλογο με τις περισσότερες από αυτές για ζητήματα οικονομικής πολιτικής.

Λαμβανομένης υπόψη της συνεχώς αυξανόμενης βαρύτητας της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής στην παγκόσμια οικονομία, η ΕΕ ενισχύει τους δεσμούς της με αυτές τις περιοχές και τις κυριότερες οικονομίες τους.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται επίσης στις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, του Ειρηνικού και της Καραϊβικής λόγω των υψηλών ποσοστών φτώχιας σε πολλές από τις χώρες αυτές, καθώς και των ισχυρών ιστορικών δεσμών τους με ορισμένα κράτη μέλη.

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή 
  • Σμίκρυνση κειμένου 
  • Μεγέθυνση κειμένου