Sti

Økonomier uden for EU

EU's eksterne økonomiske forbindelser består af en række koncentriske cirkler med størst aktivitet nærmest centrum.

Kandidatlandene har udsigt til at blive medlemmer, når de opfylder EU's tiltrædelseskriterier.

Potentielle kandidatlande i det sydøstlige Europa skal fortsat styrke deres institutioner og økonomier, inden de kan få kandidatstatus.

Den europæiske naboskabspolitik giver en række lande, der ligger ved EU's ydre grænser mod øst (Østeuropa, Kaukasus og Centralasien) og syd (Mellemøsten og Nordafrika), privilegerede forbindelser.

EU har også særlige forbindelser med en række økonomisk vigtige industrilande som USA og Japan.

Asien og Latinamerika har fået større vægt i den globale økonomi. Derfor har EU styrket sine forbindelser med landene i disse verdensdele.

Landene i Afrika syd for Sahara og i Stillehavet og Caribien får også særlig opmærksomhed på grund af den udbredte fattigdom i mange af disse lande og deres stærke historiske bånd til visse EU-lande.

Flere værktøjer

  • Printversion 
  • Mindre tekst 
  • Større tekst