Cesta

Země mimo EU

Vnější hospodářské vztahy EU jsou strukturovány podle systému soustředných kružnic odstupňovaných podle vzdálenosti.

Kandidátské země se mohou stát členskými státy EU, jakmile splní přístupová kritéria EU.

Možné kandidátské země v jihovýchodní Evropě se dosud nacházejí v procesu posilování svých institucí a ekonomik, než budou moci získat status kandidátské země.

Evropská unie má výsadní vztahy s řadou neevropských zemí, které jsou členy skupiny G20, především s nejdůležitějšími rozvinutými a nově rostoucími ekonomikami.

GŘ ECFIN poskytuje analýzy hospodářského a politického rozvoje v těchto zemích a s většinou z nich vede pravidelné rozhovory o hospodářských a politických záležitostech.

Rostoucí význam Asie a Latinské Ameriky ve světovém hospodářství vedl EU k posílení vztahů s těmito zeměmi.

Zvláštní pozornost je věnována rovněž zemím Subsaharské Afriky, Tichomoří a Karibiku vzhledem k rozšířené chudobě v mnoha těchto zemích a jejich silným historickým vazbám s některými členskými státy.

Další nástroje

  • Verze pro tisk 
  • Zmenšit písmo 
  • Zvětšit písmo