Навигационна пътека

Икономики извън ЕС

Външноикономическите отношения на ЕС са структурирани като система от концентрични кръгове, основани на степени на близост.

За страните кандидатки съществува перспективата да станат държави-членки, когато изпълнят критериите на ЕС за присъединяване.

Потенциалните страни кандидатки в Югоизточна Европа все още са в процес на укрепване на своите институции и икономики, преди да могат да получат статут на страни кандидатки.

ЕС също така има специални отношения с редица страни извън Европа, които членуват в Г-20, и особено с най-важните развити и бързо развиващи се пазарни икономики.

ГД „Икономически и финансови въпроси“ предоставя анализ на икономическите и политически промени в тези икономики и провежда редовно диалог с повечето от тях по въпроси на икономическата политика.

Като има предвид нарастващото значение на Азия и Латинска Америка в световната икономика, ЕС засилва отношенията си с тези региони и водещите икономики в тях.

На Африка на юг от Сахара и страните от Тихоокеанския и Карибския регион също се обръща специално внимание поради високата степен на бедност в много от тях и силните им исторически връзки с някои държави-членки.

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат 
  • Намаляване на шрифта 
  • Увеличаване на шрифта