Sökväg

Europeiska grannskapspolitiken

Den europeiska grannskapspolitiken låter EU:s grannländer ta del av EU-samarbetets fördelar och bidrar på så sätt till ökad stabilitet, säkerhet och välfärd.

Kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finans bidrar till grannskapspolitiken genom att

Vilka länder deltar?

Den europeiska grannskapspolitiken omfattar en del av EU:s grannländer, också på andra sidan Medelhavet och Svarta havet. För övriga grannländer finns andra former av avtal.

Östeuropa

Mellanöstern och Nordafrika

Fördelar

Grannskapspolitiken ger partnerländerna möjlighet att delta i vissa EU-insatser genom ett närmare politiskt, säkerhetsmässigt, ekonomiskt och kulturellt samarbete.

När det gäller ekonomin kan länderna få förmånsbehandling inom handeln, ta del av EU:s inre marknad, bli bättre sammanlänkade med EU (bland annat inom energi, transport och telekom), delta i en rad EU-program och få ökat ekonomiskt och tekniskt stöd.

Förutom det vanliga utvecklingsbiståndet kan partnerländerna också få makroekonomiskt stöd som betalas ut till länder med stora problem med betalningsbalansen.

Ett strategiskt partnerskap

Själva kärnan i grannskapspolitiken är partnerländernas handlingsplaner som beskriver de strategiska målen för samarbetet. Där enas grannländerna och EU också om vilka frågor som ska prioriteras. Ett av de viktigaste målen är att främja den ekonomiska tillväxten genom att förbättra förutsättningarna för varaktiga investeringar och produktivitetsvinster.

Kommissionen för en regelbunden ekonomisk dialog med varje partnerland för att diskutera makroekonomi, penning- och finanspolitik, finanssektorns utveckling och strukturreformer.

Dialogerna är ett ömsesidigt utbyte. Kommissionen lär sig mer om partnerländernas ekonomiska situation och partnerländerna får bättre kunskap om utvecklingen i EU.

Dialogerna är också ett tillfälle att diskutera prioriterade reformer och följa upp de mål för reformarbetet som man enats om i handlingsplanerna. De ekonomiska dialogerna hålls en gång om året, varannan gång i Bryssel och varannan i partnerlandets huvudstad.

Närliggande politikområden

Grannskapspolitiken kompletteras av ekonomiska samarbeten med politiska och social inslag, t.ex. det östliga partnerskapet, Europa-Medelhavspartnerskapet och Svartahavssynergin.

Kommissionen samordnar insatserna med internationella finansinstitut, bland annat Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, Europeiska investeringsbanken och Internationella valutafonden.

EU samarbetar också med andra parter, som G8-länderna, för att förbättra välfärden och levnadsstandarden för invånarna i grannländerna.

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek