Mogħdija tan-navigazzjoni

Politika Ewropea tal-Viċinat

L-għan tal-Politika Ewropea tal-Viċinat hu li taqsam il-benefiċċji tal-UE mal-pajjiżi ġirien, biex b'hekk tgħin fit-tisħiħ tal-istabilità, is-sigurtà u l-ġid ta' dawk kollha kkonċernati.

Il-Politika Ewropea tal-Viċinat hija mfassla biex tevita l-ħolqien ta' linji ġodda li jaqsmu l-UE l-ġdida mkabbra minn mal-ġirien, u biex toffrilhom l-opportunità jipparteċipaw f'attivitajiet varji tal-UE, permezz ta' aktar kooperazzjoni fil-politika, is-sigurtà, l-ekonomija u l-kultura.

Din l-inizjattiva politika ambizzjuża, imnedija fl-2003, tipprovdi l-prospett biex gradwalment imorru lil hinn mir-relazzjonijiet tradizzjonali tal-kummerċ u l-kooperzzjoni lejn integrazzjoni aktar mill-qrib bejn l-UE u l-ġirien. Fejn tidħol l-ekonomija, l-Politika Ewropea tal-Viċinat toffri lill-pajjiżi ġirien relazzjonijiet tal-kummerċ preferenzjali mtejbin, sehem fis-suq intern tal-UE, konnessjoni mal-Unjoni mtejba (ngħidu aħna fl-enerġija, it-trasport u telekomunikazzjoni), il-possibbiltà li jipparteċipaw f'xi programmi tal-UE, u għajnuna finanzjarja u teknika miżjuda.

Benefiċċji tal-Politika Ewropea tal-Viċinat

Il-benefiċċji ekonomiċi tal-Politika Ewropea tal-Viċinat huma potenzjalment kunsiderevoli. Konverġenza leġiżlattiva u regolatorja akbar mal-UE, partikolarment f'dawk l-oqsma li huma importanti għall-aċċess tas-suq, għandha twassal għal aktar investiment u tkabbir, speċjalment jekk tkun akkumpanjata minn liberalizzazzjoni akbar tal-kummerċ fis-servizzi u l-prodotti tal-agrikoltura.

Meta mqabbla mal-ftehim qafas attwali bejn l-UE u l-pajjiżi ġirien, il-Politika Ewropea tal-Viċinat twiegħed rwol katalettiku akbar għar-riformi strutturali u politiki makroekonomiċi, iżda l-progress reali jkompli jiddependi fuq l-impenn domestiku għar-riforma ta' dawn il-pajjiżi.

Għall-implimentazzjoni b'suċċess tal-Politika Ewropea tal-Viċinat, il-pajjiżi ġirien parteċipanti jkollhom jiżguraw li l-impenji magħmulin skont il-politika jkunu jappoġġaw l-istrateġiji nazzjonali tal-iżvilupp tagħhom u li jkunu konsistenti mal-kapaċità istituzzjonali u teknika tagħhom, filwaqt li l-UE jkollha tiggarantixxi l-integrità u l-funzjonament xieraq tas-suq intern tagħha.

Pjanijiet ta' azzjoni għall-Politika Ewropea tal-Viċinat

Pjanijiet ta' Azzjoni mill-pajjiżi sħab tal-UE huma fil-qalba tal-Politika Ewropea tal-Viċinat. Dawn il-Pjanijiet ta' Azzjoni huma dokumenti politiċi li jistipulaw l-għanijiet strateġiċi tal-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi tal-viċinat u l-UE. Il-Pjanijiet ta' Azzjoni joħorġu b'lista komprensiva ta' prijoritajiet li jkunu ġew miftiehma b'mod konġunt biex jiġu implimentati fil-pajjiż u l-UE. It-tkattir ta' tkabbir ekonomiku permezz tat-titjib fil-kundizzjonijiet għal investiment sostenut u kisbiet fil-produttività huwa prijorità ewlenija. Għanijiet oħra ta' politika li jżidu fit-tkabbir u li huma inklużi fil-Pjanijiet ta' Azzjoni huma:

 • Ksib u żamma tal-istabilità makroekonomika permezz ta' politiki monetarji u fiskali prudenti;
 • Żvilupp ta' qafas għas-servizzi finanzjarji biex jittejjeb l-aċċess għall-finanzi, l-assigurazzjoni u servizzi finanzjarji oħra importanti għall-intrapriżi;
 • Indirizzar tal-ostakli amministrattivi, leġiżlattivi u regolatorji fil-ħolqin u l-iżvilupp tal-kumpaniji;
 • Żgurar tas-sigurtà ta' drittijiet ta' proprjetà, infurzar tal-kuntratti u l-ħarsien tal-investituri;
 • Titjib fil-politika tal-kompetizzjoni;
 • tkomplija tal-liberalizzazzjoni tal-kummerċ;
 • Tneħħija ta' restrizzjonijiet fuq l-andamenti tal-kapital;
 • Riforma istituzzjonali u ġudizzjarja, inkluż it-titjib fil-kapaċità;
 • Appoġġ għar-riċerka u l-iżvilupp, u t-titjib fil-kwalità tal-edukazzjoni; kif ukoll
 • Kontra l-korruzzjoni.

 

DG ECFIN jikkontribwixxi fil-Politika Ewropea tal-Viċinat billi:

 • jissorvelja u janalizza l-iżviluppi ekonomiċi u finanzjari fil-pajjiżi tal-Politika Ewropea tal-Viċinat; kif ukoll
 • imexxi l-pajjiżi tal-UE u tal-Politika Ewropea tal-Viċinat fi djalogi ekonomiċi regolari.

 

Il-Politika Ewropea tal-Viċinat stipulata oriġinarjament f'Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar 'Ewropa usa', segwita b'Dokument Strateġiku aktar żviluppat ippubblikat f'Mejju 2004, li jistipula f'termini konkreti kif l-UE tipproponi li taħdem aktar mill-qrib ma' dawn il-pajjiżi. Fir-rapport ta' implimentazzjoni, f'Diċembru 2006, il-Kummissjoni għamlet ukoll proposti dwar kif il-politika għandha tkun imsaħħa.

Il-Politika Ewropea tal-Viċinat tapplika għall-ġirien diretti kemm mal-art kif ukoll mal-baħar – l-Alġerija, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarus, l-Eġittu, il-Georgia, l-Iżrael, il-Ġordan, il-Lebanon, il-Libja, il-Moldova, il-Marokk, l-Awtorità Palestinjana, is-Sirja, it-Tuniżija u l-Ukrajna. Għalkemm ir-Russja tmiss mal-UE, ir-relazzjonijiet bejn l-UE u r-Russja huma koperti bi sħubija strateġika separata.