Navigációs útvonal

Európai szomszédságpolitika

Az európai szomszédságpolitika célja, hogy az európai uniós integrációból fakadó előnyökből a szomszédos országok is részesüljenek, s ezáltal javuljon a térségben a stabilitás és a biztonság, és növekedjen a társadalmi jóllét.

A Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság az alábbi tevékenységekkel járul hozzá az európai szomszédságpolitika eredményességéhez:

Területi hatály

Az európai szomszédságpolitika partnerországai azok közül az országok közül kerülnek ki, amelyeket az Európai Uniótól közvetlen szárazföldi vagy tengeri határ választ el. Az európai szomszédságpolitika hatálya alá nem tartozó szomszédos országokkal kialakított kapcsolatrendszereket más megállapodások szabályozzák.

Kelet-Európa

Közel-Kelet és Észak-Afrika

Előnyök

Az európai szomszédságpolitika – a politikai, biztonságpolitikai, gazdasági és kulturális együttműködés elmélyítése révén – lehetővé teszi a partnerországok számára, hogy részt vegyenek az Európai Unió tevékenységeiben.

Gazdasági téren az európai szomszédságpolitika a következő előnyöket kínálja a partnerországok számára: preferenciális kereskedelmi kapcsolatok, részvétel az EU belső piacán, jobb infrastrukturális összeköttetések az Unióval (elsősorban energetikai, közlekedési és távközlési téren), lehetőség arra, hogy a partnerországok számos uniós programban részt vegyenek, valamint nagyobb mértékű pénzügyi és technikai segítségnyújtás.

A szomszédos országok nemcsak hagyományos fejlesztési együttműködési támogatásban, hanem makroszintű pénzügyi támogatásban is jogosultak részesülni, mely egyfajta sürgősségi pénzügyi segítség a súlyos fizetésimérleg-hiánnyal küzdő országok számára.

Stratégiai partnerség

Az európai szomszédságpolitika középpontjában a partnerországok cselekvési tervei állnak. Ezek a politikai dokumentumok az egyes szomszédos országok és az Európai Unió közötti együttműködés stratégiai céljait határozzák meg. A cselekvési terv átfogó lista formájában rögzíti azokat a prioritásokat, melyek teljesítéséről az adott partnerország az Európai Unióval megállapodott. Kiemelten fontos cél, hogy a gazdasági növekedés lendületet kapjon a fenntartható beruházás- és termelékenységnövekedés feltételeinek javítása révén.

A Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság – az európai szomszédságpolitika szerves részeként – rendszeres jelleggel gazdasági párbeszédet folytat a partnerországokkal. Mindenekelőtt e párbeszéd keretében nyílik alkalom arra, hogy az EU és partnerországai megvitassák egymással a makrogazdasági fejleményeket, a monetáris és a költségvetési politikát, a pénzügyi ágazatban végbemenő történéseket, valamint a strukturális reformokat.

A párbeszéd kétoldalú információcsere, mely egyfelől elősegíti, hogy az Európai Bizottság jobban átlássa a partnerországokban kialakult gazdasági helyzetet, másfelől pedig megkönnyíti, hogy a partnerországok elmélyítsék az európai uniós fejleményekkel kapcsolatos ismereteiket.

Arra is alkalmat ad, hogy a felek megvitassák a reformprioritásokat, és áttekintsék, mekkora előrehaladást sikerült elérni azoknak a gazdasági és strukturális reformcéloknak a végrehajtása terén, melyeket az európai szomszédságpolitika keretében elfogadott cselekvési tervek határoztak meg. A gazdasági párbeszédre éves rendszerességgel kerül sor, váltakozva hol Brüsszelben, hol a kérdéses partnerország fővárosában.

Rokon szakpolitikák

Az európai szomszédságpolitikát a gazdasági együttműködési szakpolitikák átfogóbb politikai és társadalmi dimenzióval egészítik ki. Példaként említhető a keleti partnerség, az euromediterrán partnerség és a fekete-tengeri szinergia.

Az Európai Bizottság gondoskodik arról, hogy koordináció valósuljon meg a nemzetközi pénzügyi intézményekkel, köztük az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal, az Európai Beruházási Bankkal, illetve a Nemzetközi Valutaalappal.

Az EU más partnerekkel – többek között a G8-as csoportba tartozó országokkal – is együttműködik annak érdekében, hogy a szomszédos országokban emelkedjen a jólét és az életszínvonal.

További eszközök

  • Nyomtatható változat 
  • Szövegméret csökkentése 
  • Szövegméret növelése