Navigointipolku

Euroopan naapuruuspolitiikka

Euroopan naapuruuspolitiikan tavoitteena on tukea EU:n naapurimaita ja vahvistaa vakautta, turvallisuutta ja hyvinvointia.

Euroopan komission talouden ja rahoituksen pääosasto osallistuu Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) täytäntöönpanoon. Se

Maantieteellinen kattavuus

Euroopan naapuruuspolitiikassa on mukana maita, joilla on EU:n kanssa maa- tai meriraja. Suhteista muihin naapurimaihin sovitaan erityyppisillä sopimuksilla.

Itä-Eurooppa

Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka

Hyödyt

Euroopan naapuruuspolitiikka antaa siinä mukana oleville maille mahdollisuuden tehdä EU:n kanssa tiiviimpää yhteistyötä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa sekä talouden ja kulttuurin aloilla.

ENP tarjoaa naapurimaille esimerkiksi etuuskohteluun perustuvia kauppasuhteita, pääsyn EU:n sisämarkkinoille, paremmat infrastruktuuriyhteydet EU:hun (esimerkiksi energian, liikenteen ja televiestinnän alalla), mahdollisuuden osallistua joihinkin EU:n ohjelmiin sekä lisää rahoitusapua ja teknistä apua.

Tavanomaisen kehitysavun lisäksi naapuruuspolitiikkaan osallistuvat maat voivat saada makrotaloudellista rahoitusapua (MFA), joka on tarkoitettu maksutasevaikeuksissa olevien maiden auttamiseen.

Strateginen kumppanuus

ENP-kumppanimaiden toimintasuunnitelmilla on keskeinen rooli naapuruuspolitiikan toteutuksessa. Toimintasuunnitelmat ovat poliittisia asiakirjoja, joissa määritellään kunkin kumppanimaan ja EU:n välisen yhteistyön strategiset tavoitteet. Toimintasuunnitelmiin sisältyy kattava luettelo yhdessä sovituista ensisijaisista tavoitteista, jotka naapurimaan ja EU:n on saavutettava. Keskeisenä tavoitteena on parantaa jatkuvien investointien ja tuottavuuden edellytyksiä ja siten edistää talouskasvua.

ENP:hen kuuluu myös säännöllinen taloudellinen vuoropuhelu, jota Euroopan komission talouden ja rahoituksen pääosasto käy kumppanimaiden kanssa. Vuoropuhelussa keskustellaan makrotalouden kehityksestä, raha- ja finanssipolitiikasta, rahoitusalan kehityksestä sekä rakenneuudistuksista.

Tämä näkemysten vaihto auttaa Euroopan komissiota ymmärtämään kumppanimaiden taloustilannetta, ja kumppanimaat puolestaan saavat tietoa EU:n kehityssuuntauksista.

Vuoropuhelu antaa myös tilaisuuden keskustella keskeisistä uudistuksista ja tarkastella edistystä ENP-toimintasuunnitelmissa sovittujen talous- ja rakenneuudistusten toteuttamisessa. Taloudellista vuoropuhelua käydään vuorovuosittain Brysselissä ja kumppanimaan pääkaupungissa.

Muut toimintapolitiikat

Naapuruuspolitiikkaa täydennetään suuremman mittakaavan taloudellisen yhteistyön toimintapolitiikoilla, kuten itäisellä kumppanuudella, Euro–Välimeri-kumppanuudella ja Mustanmeren synergialla.

Euroopan komissio vastaa toiminnan koordinoinnista kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa (esimerkiksi Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki, Euroopan investointipankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto).

EU tekee myös yhteistyötä esimerkiksi G8-maiden kanssa lisätäkseen naapurimaidensa hyvinvointia ja elintasoa.

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä