Sti

Den europæiske naboskabspolitik

Den europæiske naboskabspolitik betyder, at nabolandene også får glæde af fordelene ved EU, og det styrker stabiliteten, sikkerheden og velfærden.

GD ECFIN bidrager til den europæiske naboskabspolitik (ENP) ved at:

Geografisk dækning

Den europæiske naboskabspolitik vedrører nogle af de nærmeste naboer ved både sø- og landgrænser. Forbindelserne med andre nabolande er omfattet af forskellige aftaler.

Østeuropa

Mellemøsten og Nordafrika

Fordele

Den europæiske naboskabspolitik (ENP) giver partnerlandene mulighed for at deltage i EU's aktiviteter gennem et større politisk, sikkerhedsmæssigt, økonomisk og kulturelt samarbejde.

På den økonomiske front tilbyder ENP nabolandene præferencehandelsaftaler, en andel i EU's indre marked, bedre infrastrukturelle forbindelser til EU (især inden for energi, transport og telekommunikation), mulighed for at deltage i visse EU-programmer samt mere økonomisk og teknisk bistand.

Ud over den almindelige udviklingssamarbejdsbistand kan nabolandene også modtage makrofinansiel bistand (MFA), som er finansiel førstehjælp til lande, der er ude for en betalingsbalancekrise.

Et strategisk partnerskab

Partnerlandenes handlingsplaner står i hjertet af ENP. Disse politiske dokumenter fastsætter de strategiske mål for samarbejdet mellem de enkelte nabolande og EU. Handlingsplanerne indeholder en omfattende liste over aftalte prioriteter, der skal gennemføres af nabolandet og EU. Øget økonomisk vækst gennem bedre vilkår for vedvarende investeringer og produktivitetsvækst har høj prioritet.

GD ECFIN holder regelmæssigt økonomiske dialoger som en fast bestanddel af ENP. Det er den mest oplagte anledning for EU og partnerlandene til at diskutere den makroøkonomiske udvikling, valuta- og finanspolitik, tendenser i finanssektoren og strukturreformer.

Dialogerne er en udveksling. De hjælper EU-Kommissionen til en dybere forståelse af den økonomiske situation i ENP-landene og hjælper partnerlandene med at få en bedre forståelse af udviklingen i EU.

Samtidig giver de mulighed for at diskutere reformprioriteter og gøre status over de fremskridt, der er sket med at nå de økonomiske og strukturelle reformmål, der er aftalt i ENP-handlingsplanerne. De økonomiske dialoger holdes hvert år, og mødestedet skifter mellem Bruxelles og partnerlandets hovedstad.

Relaterede politikker

ENP suppleres af økonomiske samarbejdspolitikker med større politiske og sociale aspekter, f.eks. Østpartnerskabet, Euro-Middelhavs-partnerskabet og Sortehavssynergien.

EU-Kommissionen sikrer, at der koordineres med internationale finansielle institutioner, bl.a. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, Den Europæiske Investeringsbank eller Den Internationale Valutafond.

EU arbejder også sammen med andre partnere, f.eks. G8-landene, for at forbedre velfærden og øge levestandarden for de mennesker, der bor i nabolandene.

Flere værktøjer

  • Printversion 
  • Mindre tekst 
  • Større tekst