Navigacijska pot

Mednarodna gospodarska vprašanja

V zadnjih desetletjih je postala povezanost in soodvisnost gospodarstev po svetu veliko večja. Evropski uniji ta proces koristi zaradi velike gospodarske blaginje in stabilnosti na celini. Komisija podpira ta proces z analizami in političnim svetovanjem o mednarodnih gospodarskih vprašanjih, ki so pomembna za Evropsko unijo.

Evropska unija je bila v zadnjih petdesetih letih uspešna pri izkoriščanju čedalje večjih medsebojnih povezav zaradi globalizacije ter pri doseganju gospodarske blaginje in stabilnosti na celini. Postala je ena od ključnih gospodarskih gonilnih sil na svetu s približno 30 % svetovnega BDP in 20 % svetovnih trgovinskih tokov, evro pa je postal ključna mednarodna valuta. Zato želijo v mnogih delih sveta izkoristiti izkušnje Evropske unije na področju regionalnega povezovanja.


Gospodarski odnosi z državami zunaj Evropske unije


Za obvladovanje procesa večje gospodarske in finančne povezanosti ter soodvisnosti vzdržuje Evropska unija gospodarske odnose s številnimi državami in institucijami v svetu. Njen končni cilj je spodbujati gospodarsko blaginjo in stabilnost v Evropski uniji ter tudi v svetu.

Generalni direktorat Evropske komisije za gospodarske in finančne zadeve podpira to usmeritev z analizami in političnim svetovanjem o mednarodnih gospodarskih vprašanjih, ki so pomembna za Evropsko unijo, ter s širjenjem vrednot in načel gospodarskega okvira in političnih priporočil Evropske unije v druge države. Sodeluje pri oblikovanju in izvajanju zunanje politike. To vključuje:

  • zagotavljanje gospodarskih analiz in političnega svetovanja za oblikovanje in izvajanje zunanje politike EU, na primer glede širitve, evropske politike sosedstva in razvojne politike EU;
  • vodenje pogajanj in rednega dialoga o gospodarskih vidikih dvostranskih odnosov, na primer s Kitajsko, Indijo, Japonsko, Rusijo, Južno Afriko, Združenimi državami, državami kandidatkami EU in sosednjimi državami EU;
  • sodelovanje Evropske Komisije na večstranskih gospodarskih forumih (na primer G7/G8, G10, G20, forumu Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, Forumu za finančno stabilnost) in v mednarodnih finančnih institucijah (na primer Mednarodnem denarnem skladu, Svetovni banki, Evropski banki za obnovo in razvoj);
  • vodenje finananj in rednega dialoga o gospodarskih vidikih dvostranskih odnosov, na primer s Kitajsko, Indijo, Japonsko, Rusijo, Jussia, South Africa, the US, EU candidate countries and EU Neighbourhood Countrie

Tudi izkušnje in spoznanja, pridobljena na podlagi dejavnosti, ki so povezane z državami nečlanicami EU, so sestavni del analize in političnega svetovanja pri oblikovanju politike Evropske unije. Poseben poudarek je na svetovnih gospodarskih razvojnih dosežkih in njihovem vplivu na ekonomsko in monetarno unijo, mednarodni vlogi evra, predstavljanju Evropske unije v državah zunaj nje in gospodarskih vprašanjih posameznih držav.

Dodatna orodja

  • Natisni 
  • Pomanjšaj besedilo 
  • Povečaj besedilo