Cale de navigare

Aspecte economice internaţionale

Relaţiile de interdependenţă la nivel mondial s-au dezvoltat considerabil în ultimele decenii. UE beneficiază de pe urma acestui proces, care generează prosperitate economică. Comisia îl sprijină, oferind analiză şi consultanţă politică pe probleme economice internaţionale relevante pentru UE şi promovând cooperarea internaţională la nivel mondial.

UE este unul dintre principalele motoare ale economiei mondiale, realizând aproximativ 30% din PIB-ul global şi 20% din comerţul mondial, în timp ce euro a devenit o monedă de importanţă internaţională. Având în vedere aceste rezultate, multe ţări din diverse colţuri ale lumii doresc să înveţe din experienţa Uniunii Europene în materie de integrare economică regională.

Relaţiile economice externe ale UE

Pentru a face faţă acestui proces de interdependenţă economică şi financiară în plină creştere, Uniunea Europeană menţine relaţii economice cu multe ţări şi instituţii din lume. Obiectivul său fundamental este să stimuleze prosperitatea şi stabilitatea economică atât în UE, cât şi în restul lumii, promovând interesele Uniunii la nivel global.

Direcţia Generală Afaceri Economice şi Financiare din cadrul Comisiei Europene sprijină acest proces oferind analize şi evaluări pe probleme economice internaţionale relevante pentru UE, promovând valorile şi principiile cadrului economic al Uniunii şi formulând recomandări de politică economică pentru alte ţări. De asemenea, defineşte şi aplică politicile economice externe ale UE. DG ECFIN

  • realizează analize economice şi oferă consultanţă politică în materie de elaborare şi punere în aplicare a politicilor externe ale UE, de exemplu pe probleme legate de extindere, de politică europeană de vecinătate, parteneriat estic şi politică de dezvoltare
  • conduce negocieri şi se angajează periodic în dialoguri privind aspectele economice ale relaţiilor bilaterale, de exemplu cu ţări candidate la aderare şi cu ţări vecine, cu ţările G20 sau în cadrul Reuniunii Asia-Europa, realizează în mod regulat schimburi cu băncile regionale şi multilaterale de dezvoltare
  • asigură prezenţa Comisiei în foruri economice multilaterale (G7, G8, G10, G20, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, Forumul privind Stabilitatea Financiară) şi instituţii financiare internaţionale (Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare)
  • gestionează asistenţa financiară acordată ţărilor terţe, ţine legătura cu alte direcţii generale care gestionează sprijinul bugetar acordat în cadrul diverselor programe de asistenţă externă, în scopul asigurării unei abordări coerente privind stabilirea politicii şi punerea în aplicare a acestor operaţiuni şi pentru o bună coordonare cu alte instituţii financiare internaţionale.

Lecţiile şi experienţele acumulate în urma desfăşurării acestor activităţi sunt luate în considerare în analizele şi recomandările care stau la baza elaborării politicilor europene, mai ales în ceea ce priveşte evoluţiile economice la nivel mondial şi efectele potenţiale ale acestora asupra UEM, rolul pe care îl joacă euro pe plan internaţional, reformarea sistemului monetar internaţional, evoluţia dezechilibrelor externe globale, reprezentarea externă a UE şi aspectele economice naţionale specifice.

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă 
  • Micşorare text 
  • Mărire text