Navigációs útvonal

Nemzetközi gazdasági kérdések

Az elmúlt évtizedekben jelentősen megnőtt a világ országainak egymásrautaltsága. Az EU-nak hasznára vált a folyamat, amely gazdasági felvirágzást hozott számára. A Bizottság az EU számára fontos nemzetközi gazdasági kérdésekről készített elemzésekkel és szakpolitikai tanácsadással, valamint a nemzetközi együttműködés támogatásával segíti elő ezt a folyamatot.

Az EU a világgazdaság kulcsfontosságú szereplője, amely a globális GDP mintegy 30%-át és a világkereskedelmi forgalom 20%-át mondhatja magáénak, az euró pedig jelentős nemzetközi valutává vált. Az Európai Unió egyedi tapasztalatokkal rendelkezik a regionális gazdasági integráció terén.

Az EU külgazdasági kapcsolatai

A növekvő gazdasági és pénzügyi egymásrautaltság hatásainak kezelése érdekében az Európai Unió sok országgal és intézménnyel tart fenn gazdasági kapcsolatokat a világban. Végső célja a gazdasági felvirágzás és stabilitás elősegítése az EU-ban, valamint az uniós érdekek szem előtt tartása mellett a világ többi részén is.

A Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatósága ezt a törekvést azzal támogatja, hogy az EU számára fontos nemzetközi gazdasági kérdésekben elemzéseket készít és szakpolitikai tanácsadást biztosít. Ezenfelül külgazdasági intézkedések kialakításával és végrehajtásával igyekszik kiterjeszteni a harmadik országokra az Unió gazdasági keretrendszerének és szakpolitikai ajánlásainak értékeit és elveit. Ezen belül:

  • gazdasági elemzések készítésével és szakpolitikai tanácsadással segíti az uniós külpolitikák – köztük a bővítéspolitika, a szomszédságpolitika és a fejlesztéspolitika – kialakítását és végrehajtását;
  • tárgyalásokat és folyamatos párbeszédet folytat a kétoldalú kapcsolatok gazdasági vonatkozásairól többek között az uniós tagjelölt országokkal és a szomszédos európai országokkal, a G20 országaival, valamint az ASEM keretén belül; rendszeres információcserét folytat a multilaterális és regionális fejlesztési bankokkal;
  • gondoskodik a Bizottság jelenlétéről a többoldalú gazdasági fórumokon (köztük a G7/G8, G10, G20, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, valamint a Pénzügyi Stabilitási Fórum ülésein) és a nemzetközi pénzügyi intézményeknél (Nemzetközi Valutaalap, Világbank, Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank stb.); és
  • kezeli a harmadik országoknak nyújtott makrogazdasági segélyeket. A szakpolitikák kialakításával kapcsolatos egységes megközelítés biztosítása érdekében kapcsolatot tart a különböző külső segélyprogramok keretében juttatott költségvetési támogatásokat kezelő főigazgatóságokkal, valamint gondoskodik a többi nemzetközi pénzügyi intézménnyel folytatott együttműködés koordinációjáról.

A harmadik országokkal folytatott kapcsolatokból származó tapasztalatokat elemzések készítésére és szakpolitikai tanácsadásra is felhasználják; ennek révén a szakpolitikai döntéshozókat főként a globális gazdasági fejleményekről, azoknak a GMU-ra gyakorolt lehetséges hatásairól, az euró nemzetközi szerepéről, a nemzetközi monetáris rendszer reformjáról, a globális külső egyensúlyhiányok alakulásáról, az EU külső képviseleteinek működéséről és az egyes országokra jellemző gazdasági kérdésekről tájékoztatják.

További eszközök

  • Nyomtatható változat 
  • Szövegméret csökkentése 
  • Szövegméret növelése