Navigacijski put

Međunarodna gospodarska pitanja

Globalna međuovisnost u cjelini znatno je porasla u posljednjih nekoliko desetljeća. EU ima koristi od tog procesa, koji donosi gospodarski prosperitet. Komisija podržava taj proces pružajući analizu i savjete o politici vezanoj uz međunarodna gospodarska pitanja važna za EU te promičući globalnu međunarodnu suradnju.

EU jedan je od ključnih sudionika u svjetskom gospodarstvu na kojeg se odnosi oko 30% svjetskog BDP-a i 20% svjetskih trgovinskih tokova, dok je euro postao ključna međunarodna valuta. EU ima jedinstveno iskustvo kada je riječ o regionalnoj gospodarskoj integraciji.

Vanjski gospodarski odnosi EU-a

Kako bi upravljala procesom povećanja gospodarske i financijske međuovisnosti Europska unija održava gospodarske dijaloge s mnogim zemljama i institucijama u svijetu. Njezin je krajnji cilj poticanje gospodarskog prosperiteta i stabilnosti u EU-u, ali i u ostatku svijeta, pritom imajući na umu korist Unije.

Komisijina Glavna uprava za ekonomska i financijska pitanja to podržava pružanjem analize i savjeta o politici vezanoj uz međunarodna gospodarska pitanja važna za EU, širenjem vrijednosti i načela gospodarskog okvira Europske unije i preporuka o politici drugim zemljama, te oblikovanjem vanjskih gospodarskih politika EU-a i njihovom provedbom. To uključuje:

  • pružanje gospodarske analize i savjeta o politici za razvoj i provedbu vanjskih politika EU-a, primjerice, o širenju, Europskoj politici susjedstva, Istočnom partnerstvu i razvojnoj politici EU-a;
  • vođenje pregovora i redovnih dijaloga o ekonomskim aspektima bilateralnih odnosa, primjerice, sa zemljama kandidatkinjama za ulazak u EU i susjednim zemljama EU-a, sa zemljama G20 i u okviru ASEM-a; redovne razmjene s bankama za multilateralni i regionalni razvoj;
  • osiguranje prisutnosti Komisije na multilateralnim gospodarskim forumima (primjerice, G7/G8, G10, G20, Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj, Odbora za financijsku stabilnost) i u međunarodnim financijskim institucijama (primjerice, Međunarodni monetarni fond, Svjetska banka, Europska banka za obnovu i razvoj); i
  • pravljanje makrofinancijskom pomoći trećim zemljama. Povezivanje s drugim Glavnim upravama koje upravljaju proračunskom potporom u okviru različitih programa vanjske pomoći s ciljem osiguravanja dosljednog pristupa određivanju i provedbi politike tih aktivnosti i osiguranja usklađenosti s drugim međunarodnim financijskim institucijama.

Znanja i iskustva stečena pri navedenim aktivnostima također se unose u analizu i savjete o politici koji informiraju politike u Uniji, posebno vezano uz svjetski gospodarski razvoj i njegov potencijalni utjecaj na EMU, međunarodnu ulogu eura, reformu međunarodnog monetarnog sustava, razvoj globalnih vanjskih neravnoteža, vanjsko zastupanje gospodarskih pitanja EU-a i pojedinačnih zemalja.

Dodatni alati

  • Verzija za ispis 
  • Smanji tekst 
  • Povećaj tekst