Navigacijska pot

Mednarodne institucije in forumi

Evropska komisija zastopa Evropsko unijo v številnih mednarodnih organizacijah in forumih. Tako podpira ekonomsko in monetarno unijo ter prednostne naloge Evropske unije. Vse bolj pomembna vloga evra v svetu pomeni, da je treba evroobmočje na mednarodni ravni zastopati odločneje in učinkoviteje.

Zadnja sprememba: 06/04/2009

Evropska komisija sodeluje v številnih mednarodnih organizacijah in forumih, kot so:

  • G7/8, G20

  • Mednarodni denarni sklad in Svetovna banka,

  • Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).


G7/G8

Vsakoletno srečanje držav G8, tj. najbolj industrializiranih držav na svetu (Kanade, Francije, Nemčije, Italije, Japonske, Rusije, Združenega kraljestva in Združenih držav), je priložnost za razpravo in sodelovanje. Predsednik Evropske komisije je polnopravni član foruma G8. Finančni ministri držav G8 se srečajo na začetku leta pred vrhom držav G8, finančni ministri in guvernerji centralnih bank držav G7 (tj. držav G8 brez Rusije) pa se prav tako sestanejo v začetku pomladi ter na letnih srečanjih Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke.

G20

G20 je neuradni forum, ki spodbuja odprto in konstruktivno razpravo med industrijskimi državami in državami z nastajajočimi trgi o ključnih vprašanjih, povezanih z gospodarsko stabilnostjo v svetu. Forum G20 je nastal kot odziv na finančne krize v drugi polovici devetdesetih letih 20. stoletja in čedalje večje zavedanje, da ključne države z nastajajočimi trgi niso bile ustrezno vključene v temeljne svetovne razprave na področju gospodarstva in v upravljavske forume. Člani G20 so finančni ministri in guvernerji centralnih bank 19 držav in Evropske unije, ki jo zastopata predsedstvo Sveta po načelu rotacije in Evropska centralna banka.

Institucije Bretton Woods

Evropsko unijo zastopajo v Mednarodnem denarnem skladu in Svetovni banki njene države članice. Evropska komisija sodeluje v upravljavskih organih Mednarodnega denarnega sklada (Mednarodni denarni in finančni odbor in Mednarodni odbor za razvoj) kot opazovalka.

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

Ustanovna konvencija Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj Evropski komisiji izrecno podeljuje pravico do sodelovanja v dejavnostih organizacije, pri čemer uživa vse pravice članstva, razen pravice glasovanja. Komisar, odgovoren za ekonomske in monetarne zadeve, se udeleži ministrskih srečanj Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj na področju gospodarstva.

Multilateralne razvojne banke

V večini regionalnih razvojnih bank (Afriška razvojna banka, Azijska razvojna banka in Interameriška razvojna banka) Evropska skupnost nima uradnega zastopništva, čeprav so članice teh bank tudi nekatere države Evropske unije. Vendar ima Evropska komisija zastopništvo v Evropski banki za obnovo in razvoj, v kateri je tudi delničarka.

Forum za finan razvojne bank

Forum za finančno stabilnost analizira pomanjkljivosti v finančnem sektorju in ugotavlja, kateri politični odzivi so ustrezni, vključno z ukrepi na področju zakonodaje. Komisija ne sodeluje v Forumu za finančno stabilnost. Glede na vlogo Komisije, ki sodeluje v zakonskem urejanju finančnih storitev Unije, bi bilo zaželeno boljše zastopanje Evropske unije v Forumu za finančno stabilnost.

Zastopanje evroobmočja v državah zunaj Evropske unije

Države članice evroobmočja so čedalje odgovornejše za stabilnost svetovnega gospodarstva, saj je evro v svetu vedno pomembnejši dejavnik. Zato je za države evroobmočja pomembno, da imajo enotno stališče v zvezi z vprašanji mednarodnega upravljanja. Komisija že dolgo zagovarja boljše usklajevanje za učinkovito zunanje zastopanje evroobmočja v mednarodnih gospodarskih in finančnih institucijah ter forumih. Komisija ter večina partneric EU in mednarodnih partneric meni, da bi bilo skupno ali ločeno zastopništvo dolgoročno najboljši način za zagotovitev vloge evroobmočja, ki je sorazmerna z njegovo gospodarsko pomembnostjo na mednarodnem gospodarskem in finančnem področju.

Dodatna orodja

  • Natisni 
  • Pomanjšaj besedilo 
  • Povečaj besedilo