Cale de navigare

Instituţii şi foruri internaţionale

Comisia Europeană reprezintă Uniunea Europeană într-o serie de organizaţii şi foruri internaţionale, cu scopul de a sprijini UEM şi proprităţile politice ale UE. Rolul din ce în ce mai important al monedei euro pe piaţa mondială impune o reprezentare mai solidă şi mai eficientă a zonei euro pe plan internaţional.

Comisia Europeană participă la lucrările mai multor organizaţii şi foruri internaţionale, printre care:

  • G7, G8 şi G20
  • Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi Banca Mondială
  • Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)

G7 şi G8

La reuniunile G7 participă miniştrii de finanţe şi guvernatorii băncilor centrale din Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit şi Statele Unite, care se întâlnesc pentru a discuta probleme economice globale. G8 este reuniunea anuală a liderilor politici ai ţărilor G7 şi Rusiei. Iniţial, reuniunile G8 au fost văzute ca un for de discuţii legate de problemele economice existente pe plan mondial, însă, cu timpul, agenda a fost extinsă considerabil, pentru a trece de la aspectele preponderent macroeconomice şi comerciale, la cele referitoare la securitate, mediu şi dezvoltare. Noul rol al G20 a atras după sine modificări ale agendei G8, care pune acum accent pe problemele politice şi aspectele globale (de ex. schimbări climatice şi dezvoltare). UE este membră cu drepturi depline a G8 şi este reprezentată de preşedinţii Consiliului European şi Comisiei Europene.

G20

G20 este un for informal care promovează discuţii deschise şi constructive între ţările dezvoltate şi cele cu o economie de piaţă emergentă, cu privire la aspecte legate de stabilitatea economică globală. G20 a fost creat ca reacţie la crizele financiare de la sfârşitul anilor 1990 şi în urma constatării că ţări importante, cu o economie de piaţă emergentă, nu erau suficient de bine reprezentate la dezbaterile economice sau în forurile de guvernare la nivel mondial. UE este membră cu drepturi depline a G20. La nivel de lideri, este reprezentată de preşedinţii Consiliului European şi Comisiei Europene. La nivel ministerial, este reprezentată de preşedinţia rotativă a UE, de Comisie şi de Banca Centrală Europeană.

Instituţiile Breton Woods

Uniunea Europeană este reprezentată în instituţii ca FMI şi Banca Mondială prin statele sale membre. Comisia Europeană participă în calitate de observator la reuniunile Comitetului monetar şi financiar internaţional al FMI şi la cele ale Comitetului pentru dezvoltare al Băncii Mondiale.

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

Convenţia prin care a fost creată OCDE îi acordă Comisiei Europene dreptul de a participa la activităţile organizaţiei şi de a beneficia de toate drepturile de membru, cu excepţia dreptului de vot. Comisarul pentru afaceri economice şi monetare participă la reuniunile miniştrilor economiei ale OCDE.

Băncile multilaterale de dezvoltare

Uniunea Europeană nu este reprezentată oficial în cele mai importante bănci regionale de dezvoltare (Banca Africană de Dezvoltare, Banca Asiatică de Dezvoltare şi Banca Interamericană de Dezvoltare), deşi printre membrii acestor bănci se numără şi unele ţări din UE. Cu toate acestea, UE este reprezentată la nivelul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERDE), fiind acţionar al acesteia.

Zona euro - reprezentarea externă

Ţinând cont de dimensiunea mondială a monedei unice, zona euro îşi asumă o responsabilitate tot mai mare în ceea ce priveşte stabilitatea economiei mondiale. Din acest motiv, este important ca, în contextul contribuţiei sale la asigurarea ordinii economice internaţionale, zona euro să prezinte o poziţie unică. Comisia a pledat mult timp pentru o coordonare mai bună în vederea asigurării unei reprezentări externe eficiente a zonei euro în instituţiile şi forurile economice şi financiare internaţionale. Comisia, la fel ca majoritatea partenerilor internaţionali ai UE, consideră că, pe termen lung, o reprezentare unică ar fi cea mai bună modalitate prin care zona euro să poată juca un rol corespunzător ponderii sale economice pe scena economică şi financiară internaţională.

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă 
  • Micşorare text 
  • Mărire text