Naršymo kelias

Tarptautinės institucijos ir forumai

Europos Komisija atstovauja Europos Sąjungai įvairiose tarptautinėse organizacijose ir forumuose, kad padėtų siekti ekonominės ir pinigų sąjungos bei įvairių ES politikos krypčių strateginių tikslų. Kadangi eurui pasaulyje tenka vis svarbesnis vaidmuo, euro zonai tarptautinėje arenoje turi būti atstovaujama geriau ir veiksmingiau.

Europos Komisija dalyvauja įvairiose tarptautinėse organizacijose ir forumuose, pavyzdžiui:

  • G 7 (G 8), G 20;
  • Tarptautiniame valiutos fonde (TVF), Pasaulio banke;
  • Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO).

G 7 (G 8)

Į G 7 susitikimus susirenka Italijos, Japonijos, Jungtinės Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Prancūzijos ir Vokietijos finansų ministrai bei centrinių bankų valdytojai, kad aptartų visuotinius ekonomikos klausimus. G 8 yra metinis G 7 šalių ir Rusijos politinių lyderių susitikimas. Iš pradžių G 8 susitikimai buvo numatyti kaip pasaulio ekonomikos klausimų aptarimo forumas, bet nuo tada, kai jie pradėti rengti, šių susitikimų darbotvarkė gerokai išsiplėtė: anksčiau vyravo makroekonomikos ir prekybos klausimai, o dabar aptariama ir daugybė saugumo, aplinkos ir vystymosi reikalų. G 8 darbotvarkė pasikeitė ir dėl naujo G 20 vaidmens. Dabar daugiau dėmesio skiriama politikos reikalams ir pasaulinės svarbos klausimams (pvz., klimato kaitai, vystymuisi). ES yra visateisė G 8 narė, jai atstovauja Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas ir Europos Komisijos Pirmininkas.

G 20

G 20 yra neoficialus forumas, kuriuo skatinamos atviros ir konstruktyvios pramoninių ir besikuriančių rinkų šalių diskusijos esminiais pasaulio ekonomikos stabilumo klausimais. G 20 buvo įkurtas dėl finansų krizės XX a. paskutiniojo dešimtmečio pabaigoje ir dėl didėjančio suvokimo, kad besivystančios rinkos šalims skiriama nepakankamai dėmesio svarbiausiose diskusijose dėl pasaulio ekonomikos ir valdymo forumuose. ES yra visateisė G 20 narė. Vadovų lygmeniu ES atstovauja Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas ir Europos Komisijos Pirmininkas. Ministrų lygmeniu ES atstovauja ES pirmininkaujančios valstybės narės ministrai, Europos Komisija ir Europos centrinis bankas.

Bretton Woods institucijos

TVF ir Pasaulio banke Europos Sąjungai atstovauja jos valstybės narės. TVF Tarptautiniame pinigų ir finansų komitete ir Pasaulio banko Plėtros komitete Europos Komisija dalyvauja kaip stebėtoja.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

EBPO steigimo konvencijoje Europos Komisijai suteikiama teisė dalyvauti organizacijos veikloje, naudojantis visomis narystės teisėmis, išskyrus balsavimo teisę. Už ekonomikos ir pinigų reikalus atsakingas Komisijos narys dalyvauja ekonominio pobūdžio EBPO ministrų susitikimuose.

Daugiašaliai plėtros bankai

Europos Sąjungai nėra oficialiai atstovaujama daugumoje regioninių plėtros bankų (Afrikos plėtros banke, Azijos plėtros banke ir Amerikos plėtros banke), nors kai kurios ES valstybės yra jų narės, tačiau ES atstovaujama Europos rekonstrukcijos ir plėtros banke (ERPB), ir ji yra jo akcininkė.

Atstovavimas euro zonai už jos ribų

Kadangi euras tapo viena iš pasaulinių valiutų, euro zonai tenka didesnė atsakomybė už pasaulio ekonomikos stabilumą, todėl svarbu, kad tarptautinio valdymo klausimais euro zona laikytųsi vieningos pozicijos. Europos Komisija ilgai skatino geresnį koordinavimą, kuris padėtų užtikrinti veiksmingą atstovavimą euro zonai tarptautinėse ekonomikos ir finansų insititucijose bei forumuose. Komisija, kaip ir daugelis jos ES ir tarptautinių partnerių, mano, kad ilgainiui vieningas ar bendras atstovavimas būtų geriausias kelias euro zonai užsitikrinti padėtį, kuri atitiktų jos ekonominę svarbą tarptautinės ekonomikos ir finansų srityje

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija 
  • Sumažinti šriftą 
  • Padidinti šriftą