Navigációs útvonal

Nemzetközi intézmények és fórumok

Az Európai Bizottság az Európai Uniót, a GMU és az EU szakpolitikai prioritásainak támogatása érdekében számos nemzetközi szervezetben és fórumon képviseli. Az euró egyre növekvő szerepe a világban azt jelenti, hogy az euróövezetnek erősebb és hatékonyabb nemzetközi képviseletre van szüksége.

Az Európai Bizottság számos nemzetközi szervezetben és fórumon vesz részt, mint például:

  • a G7/8, G20;
  • a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank; és
  • a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD)

G7/G8

A G7 ülésein az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Japán, Kanada, Németország, Olaszország pénzügyminiszterei és jegybankelnökei vesznek részt, hogy globális gazdasági kérdéseket vitassanak meg. A G8 keretében évente üléseznek a G7-országok, valamint Oroszország politikai vezetői. A G8 üléseit eredetileg a világ gazdasági kérdéseinek megtárgyalására rendezték, de létrehozása óta a napirendje egyre szélesebb területet ölel fel, így középpontjában már nemcsak a makrogazdasági és kereskedelmi kérdések, hanem egy sor biztonsági, környezetvédelmi és fejlesztési problémakör áll. A G20 szerepkörének módosulása miatt a G8 napirendje megváltozott, nagyobb hangsúlyt kaptak a politikai ügyek és a globális kérdések (pl. az éghajlatváltozás és a fejlesztés). Az Európai Unió a G8 teljes jogú tagja, az Európai Tanács elnöke és az Európai Bizottság elnöke képviseli.

G20

A G20 nem hivatalos fórum, amely a globális gazdasági stabilitással kapcsolatos kulcsfontosságú kérdésekben folytatott nyílt és előremutató vitát segíti elő a fejlett és a feltörekvő országok között. A G20-at részben az 1990-es évek végén bekövetkezett pénzügyi válságokra való reagálásként, részben pedig azért hozták létre, mert egyre erősebbé vált a felismerés, hogy a feltörekvő országok nem kapnak elegendő szerepet a globális gazdasági vitákban és a irányítási kérdésekkel foglalkozó fórumokon. Az Európai Unió a G20 teljes jogú tagja. Az Európai Uniót a vezetők szintjén az Európai Tanács elnöke és az Európai Bizottság elnöke képviseli, a miniszterek szintjén pedig az Európai Unió soros elnöke, a Bizottság és az Európai Központi Bank.

A Bretton Woods-i intézmények

Az Európai Uniót az IMF-ben és a Világbankban tagállamai képviselik. Az Európai Bizottság megfigyelőként részt vesz az IMF Nemzetközi Monetáris és Pénzügyi Bizottságában és a Világbank Fejlesztési Bizottságban.

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet

Az OECD alapító okmánya értelmében az Európai Bizottságnak joga van részt venni a szervezet munkájában, és a tagsághoz fűződő összes jogot gyakorolhatja – kivéve a szavazás jogát. A gazdasági és pénzügyi biztos részt vesz az OECD miniszteri értekezleteinek gazdasági részén.

Multilaterális fejlesztési bankok

Az Európai Unió a legtöbb regionális fejlesztési bankban (az Afrikai Fejlesztési Bankban, az Ázsiai Fejlesztési Bankban és az Amerikaközi Fejlesztési Bankban) hivatalosan nincs képviseltetve, annak ellenére, hogy ezen intézmények tagjai között szerepelnek uniós országok is. Képviseltetve van azonban az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankban (EBRD), amelynek egyik részvényese.

Az euróövezet külső képviselete

Tekintetbe véve az euró globális hatókörét, az euróövezet fokozott felelősséggel bír a globális gazdaság stabilitása szempontjából. Ez fontossá teszi, hogy az euróövezet egységes álláspontot képviseljen, amikor a nemzetközi irányításhoz való hozzájárulásról van szó. A Bizottság régóta szószólója a jobb koordinációnak, az euróövezet hatékony külső képviseletének biztosítása érdekében, a nemzetközi gazdasági és pénzügyi szervezetekben és fórumokon. A Bizottság, uniós és nemzetközi partnereinek többségével együtt úgy vélekedik, hogy hosszabb távon az egyesített vagy egységes képviselet lenne a legjobb módja annak, hogy az euróövezet a nemzetközi gazdasági és pénzügyi világban a saját gazdasági súlyának megfelelő szerepet játsszon.

További eszközök

  • Nyomtatható változat 
  • Szövegméret csökkentése 
  • Szövegméret növelése