Navigointipolku

Kansainväliset instituutiot ja foorumit

Euroopan komissio edustaa Euroopan unionia useissa kansainvälisissä järjestöissä ja kansainvälisillä foorumeilla tukeakseen EMUa ja EU:n politiikan ensisijaisia tavoitteita. Euron merkitys maailmassa kasvaa koko ajan. Sen vuoksi euroalue tarvitsee vahvemman ja tehokkaamman kansainvälisen edustuksen.

Euroopan komissio osallistuu lukuisten kansainvälisten järjestöjen ja foorumien toimintaan, kuten

  • G7/8, G20
  • Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ja Maailmanpankki ja
  • Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD)

G7/G8

G7-kokouksiin osallistuvat Kanadan, Ranskan, Saksan, Italian, Japanin, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen valtiovarainministerit ja keskuspankkien pääjohtajat keskustellakseen maailmanlaajuisista talouskysymyksistä. G8 on G7-maiden ja Venäjän poliittisten johtajien vuotuinen kokous. G8-kokoukset suunniteltiin alun perin foorumiksi, jolla keskusteltaisiin maailman talouskysymyksistä. Asialista on kuitenkin laajentunut huomattavasti alkuajoista ja vaihtelee makrotalouteen ja kauppaan keskittyvistä kysymyksistä turvallisuuteen, ympäristöön ja kehitykseen. G20:n uusi rooli on tuonut muutoksia G8:n asialistaan, jossa keskitytään enemmän poliittisiin ja maailmanlaajuisiin kysymyksiin (esimerkiksi ilmastonmuutos ja kehitys). EU on täysivaltainen G8-ryhmän jäsen. Sitä edustavat Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja Euroopan komission puheenjohtaja.

G20

G20 on epävirallinen foorumi, joka edistää kehittyneiden maiden ja kehittyvien markkinatalouksien välistä avointa ja rakentavaa keskustelua maailmantalouden vakautta koskevista tärkeistä kysymyksistä. G20-ryhmän perustamisen syynä olivat 1990-luvun lopun finanssikriisit ja lisääntyvä tietoisuus siitä, että tärkeimpiä kehittyviä markkinatalouksia ei ollut otettu riittävästi mukaan maailmantaloutta koskevien keskustelujen ja hallintofoorumien ytimeen. EU on täysivaltainen G20-ryhmän jäsen. Johtajen tasolla EU:ta edustavat Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja Euroopan komission puheenjohtaja. Ministeritasolla EU:ta edustavat EU:n kiertävä puheenjohtajavaltio, komissio ja EKP.

Bretton Woods -instituutiot

Euroopan unionia edustavat Maailmanpankissa ja Kansainvälisessä valuuttarahastossa (IMF) sen jäsenvaltiot. Euroopan komissio osallistuu tarkkailijana IMF:n kansainvälisen valuutta- ja rahoituskomitean ja Maailmanpankin kehityskomitean toimintaan.

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD

OECD:n perustamissopimuksessa Euroopan komissiolle annetaan nimenomainen oikeus osallistua järjestön työhön sekä jäsenyyteen liittyvät oikeudet äänioikeutta lukuun ottamatta. Talous- ja rahapoliittisista asioista vastaava komission jäsen on läsnä OECD:n ministerikokouksissa talousasioiden käsittelyn ajan.

Monenkeskiset kehityspankit

Euroopan unioni ei ole virallisesti edustettuna useimmissa alueellisissa kehityspankeissa (Afrikan kehityspankki, Aasian kehityspankki ja Latinalaisen Amerikan kehityspankki), vaikka niiden jäseninä on joitakin EU-maita. Sen sijaan se on edustettuna Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankissa, jonka osakkeenomistaja se on.

Euroalueen ulkoinen edustus

Euron vaikutus ulottuu koko maailmaan, ja sen vuoksi euroalueen vastuu maailmantalouden vakaudesta on lisääntynyt. Näin ollen on tärkeää, että euroalue esiintyy yksimielisenä keskusteltaessa kansainvälisen talouden ongelmista. Komissio on jo kauan puhunut koordinoinnin parantamisen puolesta, jotta euroalueen ulkoinen edustus olisi tehokasta talous- ja rahoitusasioita käsittelevissä kansainvälisissä instituutioissa ja näitä asioita käsittelevillä foorumeilla. Komissio, samoin kuin useimmat sen kumppaneista EU:ssa ja muissa maissa, on sitä mieltä, että yhtenäinen edustus olisi pitkällä aikavälillä euroalueelle paras keino saavuttaa sellainen asema, joka vastaisi sen painoarvoa talous- ja rahoitusmaailmassa.

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä