Navigatsioonitee

Rahvusvahelised institutsioonid ja foorumid

Euroopa Komisjon esindab Euroopa Liitu mitmetes rahvusvahelistes organisatsioonides ja eri foorumidel, et toetada majandus- ja rahaliidu ning ELi poliitika prioriteete. Euro järjest tähtsam roll maailmas tähendab seda, et euroala tuleb esindada rahvusvahelisel areenil tugevamini ja tõhusamalt.

Euroopa Komisjon osaleb mitmetes rahvusvahelistes organisatsioonides ja eri foorumidel, nagu:

  • G7/8, G20;
  • Rahvusvaheline Valuutafond (IMF), Maailmapank ning
  • Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)

G7/G8

G7 raames kohtuvad globaalsete majandusküsimuste arutamiseks USA, Itaalia, Jaapani, Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriigi rahandusministrid ja keskpankade juhid. G8 on G7 riikide ja Venemaa poliitiliste juhtide iga-aastane kohtumine. G8 kohtumised olid esialgu ette nähtud maailma majandusküsimuste arutamiseks, kuid alates selle foorumi käivitamisest on tema päevakord oluliselt laienenuid, ulatudes peamiselt makromajandus- ja kaubandusküsimustest kuni julgeoleku-, keskkonna- ja arenguküsimusteni. G20 uus roll on toonud muutusi ka G8 päevakorda, keskendudes rohkem poliitilistele ja globaalsetele küsimustele (näiteks kliimamuutus ja areng). EL on G8 täisliige, keda esindavad seal Euroopa Ülemkogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni president.

G20

G20 on ametlik foorum, kus edendatakse avatud ja konstruktiivset arutelu arenenud ja arenevate turgudega riikide vahel globaalse majandusstabiilsuse peamistes küsimustes. G20 loodi vastusena 1990. aastate finantskriisidele ning tänu kasvavale arusaamisele, et arenevate turgudega riigid ei ole piisavalt kaasatud peamistesse globaalsetesse majandusaruteludesse ega esindatud foorumidel. EL on G20 täisliige. Kõrgemal tasemel esindavad ELi seal Euroopa Ülemkogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni president. Ministrite tasandil esindavad ELi seal Euroopa Liidu roteeruv eesistuja, Euroopa Komisjon ja Euroopa Keskpank.

Bretton Woodsi institutsioonid

Rahvusvahelises Valuutafondis (IMF) ja Maailmapangas esindavad Euroopa Liitu tema liikmesriigid. Euroopa Komisjon osaleb vaatlejana IMFi rahvusvahelises rahandus- ja finantskomitees ning Maailmapanga arengukomitees.

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)

OECD asutamisleping annab Euroopa Komisjonile õiguse osaleda organisatsiooni töös, omades kõiki õigusi peale hääleõiguse. Komisjoni majandus- ja rahaküsimuste volinik osaleb OECD majandusteemalistel ministrite kohtumistel.

Mitmepoolsed arengupangad

Euroopa Liit ei ole ametlikult esindatud enamuses piirkondlikes arengupankades (Aafrika Arengupank, Aasia Arengupank, Ameerika Arengupank), kuigi nende liikmete hulgas on ka mõned ELi liikmesriigid. Kuid ta on esindatud Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas (EBRD), kus ta on aktsionär.

Euroala rahvusvaheline esindamine

Tulenevalt euro ülemaailmsest tähtsusest on euroalal järjest suurem vastutus stabiilsuse ja maailma majanduse eest. Seetõttu on tähtis euroala ühtse seisukoha esitamine rahvusvahelistes küsimustes. Komisjon on alati seisnud parema koordineerimise eest, et tagada euroala tõhus esindamine rahvusvahelistes majandus- ja finantsinistitutsioonides ning asjaomastel foorumidel. Komisjon ning enamus tema ELi ja rahvusvahelisi partnereid on seisukohal, et pikas perspektiivis on ühine või üksainus esindus parim moodus euroala majandusliku kaalu adekvaatseks mõjulepääsemiseks rahvusvahelistes majandus- ja finantsringkondades.

Lisatööriistad

  • Trükiversioon 
  • Tekst väiksem 
  • Tekst suurem