Sti

Internationale institutioner og fora

Europa-Kommissionen repræsenterer EU i en række internationale organisationer og fora for at styrke ØMU'en og EU's politiske prioriteter. Euroens stadigt vigtigere rolle på verdensplan betyder, at euroområdet har behov for en stærkere og mere effektiv international repræsentation.

Seneste opdatering: 06/04/2009

The Europa-Kommissionen deltager i en række internationale organisationer og fora som f.eks.:

  • G7/8, G20

  • Den Internationale Valutafond (IMF) og Verdensbanken

  • Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD).

 

G7/G8

G8 er et årligt møde, hvor verdens førende industrilande (Canada, Frankrig, Italien, Japan, Storbritannien, Rusland, Tyskland og USA) drøfter deres samarbejde. Europa-Kommissionens formand er fuldgyldigt medlem af G8. G8's finansministre mødes hvert år inden G8-topmødet, og finansministrene og centralbankdirektørerne fra G7 (dvs. G8 med undtagelse af Rusland) mødes også i forbindelse med IMF's og Verdensbankens forårs- og årsmøder.

G20

G20 er et uformelt forum, der fremmer åbne og konstruktive drøftelser mellem industrilandene og de nye vækstøkonomier om vigtige spørgsmål vedrørende den globale økonomiske stabilitet. G20 blev oprettet som et svar på såvel de finansielle kriser i slutningen af 1990'erne som den voksende erkendelse af, at de vigtige nye vækstøkonomier ikke var tilstrækkeligt involveret i de afgørende globale økonomiske drøftelser og fora om styreformer. Medlemmerne af G20 er finansministrene og centralbankdirektørerne fra 19 lande plus EU, der er repræsenteret af Rådets skiftende formandskab og Den Europæiske Centralbank.

Bretton Woods-institutionerne

EU er repræsenteret i IMF og Verdensbanken af sine medlemslande. Europa-Kommissionen deltager som observatør i IMF's styrende organer (Det Internationale Monetære og Finansielle Udvalg (IMFC) og Udvalget for Udvikling).

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD)

Med konventionen om oprettelse af OECD fik Europa-Kommissionen ret til at deltage i organisationens arbejde med alle medlemsrettigheder undtagen stemmeret. EU's kommissær for økonomiske og finansielle anliggender deltager i OECD's ministermøder, når økonomi er på dagsordenen.

Multilaterale udviklingsbanker

EU er ikke formelt repræsenteret i de fleste regionale udviklingsbanker (Den Afrikanske Udviklingsbank, Den Asiatiske Udviklingsbank og Den Interamerikanske Udviklingsbank), men nogle EU-lande deltager. EU er derimod repræsenteret som aktionær i Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD).

Forum for Finansiel Stabilitet

Forum for Finansiel Stabilitet (FSF) analyserer svagheder i den finansielle sektor og peger på passende politiske modforholdsregler, herunder lovgivning. Kommissionen deltager ikke i FSF. En bedre repræsentation af EU i FSF ville være ønskværdig på baggrund af den rolle, Kommissionen spiller i forbindelse med regulering af EU's finansielle tjenesteydelser.

Euroområdets repræsentation udadtil

I kraft af euroens globale rolle har euroområdet et stigende ansvar for at sikre en stabil global økonomi. Derfor er det vigtigt, at euroområdet giver udtryk for én enkelt holdning, når det bidrager til internationale drøftelser af styreformer. Kommissionen har længe været fortaler for bedre samordning for at sikre euroområdet en effektiv repræsentation udadtil i internationale økonomiske og finansielle institutioner og fora. Kommissionen mener ligesom størstedelen af sine partnere i EU og resten af verden, at en enkelt fælles repræsentation på lang sigt er den bedste måde at sikre euroområdet en rolle, der svarer til dets økonomiske vægt i internationale økonomiske og finansielle kredse.

Flere værktøjer

  • Printversion 
  • Mindre tekst 
  • Større tekst