Навигационна пътека

Международни институции и форуми

Европейската комисия представлява Европейския съюз в редица международни организации и форуми, за да подкрепя приоритетите на ИПС и политиката на ЕС. Засилващата се роля на еврото в света означава, че еврозоната се нуждае от по-силно и ефективно международно представителство.

Европейската комисия участва в редица международни организации и форуми като:

  • Г-7, Г-8 и Г-20;
  • Международния валутен фонд (МВФ) и Световната банка (СБ);
  • Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OИСР)

Г-7 и Г-8

На срещите на Г-7 се събират министрите на финансите и управителите на централните банки на Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Обединеното кралство и САЩ, за да обсъждат свързани със световната икономика въпроси. Г-8 е ежегодна среща на политическите лидери от Г-7 плюс Русия. Срещите на Г-8 първоначално са замислени като форум за обсъждане на въпроси, отнасящи се до световната икономика, но оттогава дневният ред значително се е разширил, като акцентът се е изместил от предимно макроикономическите и търговски въпроси, обхващайки редица въпроси, отнасящи се до сигурността, околната среда и развитието. Новата роля на Г-20 доведе до промени в дневния ред на Г-8, насочвайки го повече към политически и световни въпроси (например изменение на климата и развитие). ЕС е пълноправен член на Г-8 и е представен от председателя на Европейския съвет и председателя на Европейската комисия.

Г-20

Г-20 е неформален форум за открити и конструктивни дискусии между развити индустриални държави и държави с бързо развиващи се икономики по основни въпроси, свързани със световната икономическа стабилност. Създаването на Г-20 е в отговор на финансовите кризи в края на 90-те години на ХХ век и на засилващото се убеждение, че държавите с бързо развиващи се икономики не вземат достатъчно участие в световните икономически дискусии и форуми за управление. ЕС е пълноправен член на Г-20. На равнище лидери ЕС е представен от председателя на Европейския съвет и председателя на Европейската комисия. На министерско равнище ЕС е представен от ротационното председателство, Комисията и ЕЦБ.

Бретънуудски нституции

Европейският съюз е представен в МВФ и Световната банка от своите страни членки. Европейската комисия участва като наблюдател в Международния паричен и финансов комитет на МВФ и в Комитета за развитие на Световната банка.

Организация за икономическо сътрудничество и развитие

Учредителната конвенция на ОИСР изрично дава на Европейската комисия правото да участва в работата на организацията, ползвайки се от всички права на членството, освен от правото на глас. Комисарят по икономическите и паричните въпроси участва в икономическата част от министерските срещи на ОИСР.

Международни банки за развитие

Европейският съюз не е официално представен в повечето регионални банки за развитие (Африканската банка за развитие, Азиатската банка за развитие, Интерамериканската банка за развитие), въпреки че някои страни от ЕС членуват в тях. Съюзът обаче е представен в Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), в която е акционер.

Външно представителство на еврозоната

С оглед на значимостта на еврото в света нараства отговорността на еврозоната за стабилността на световната икономика. Затова еврозоната трябва да има единна позиция по въпроси, свързани с международното управление. Комисията от дълго време настоява за по-добра координация за гарантиране на ефективно външно представителство на еврозоната в международните икономически и финансови институции и форуми. Комисията, както и повечето от нейните европейски и международни партньори счита, че в дългосрочен план едно обединено или единно представителство би било най-добрият начин еврозоната да играе роля, съответстваща на нейната значимост в международната икономическа и финансова сфера.

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат 
  • Намаляване на шрифта 
  • Увеличаване на шрифта