Cale de navigare

Aspecte economice ale politicii de dezvoltare a UE

UE este cel mai important donator de ajutor pentru dezvoltare din lume şi şi-a luat angajamentul de a creşte pe viitor sumele alocate în acest scop. Însă, ajutorul în sine nu este suficient pentru reducerea durabilă a sărăciei. Sunt necesare politici care să permită depăşirea dificultăţilor comerciale, geografice şi de guvernare şi care să contribuie la utilizarea optimă a oportunităţilor oferite de globalizare.

În calitate de principal donator de asistenţă oficială pentru dezvoltare (AOD) la nivel mondial, UE conduce dezbaterea privind finanţarea pentru dezvoltare. Uniunea şi-a luat angajamentul ca partea sa de ajutor oficial pentru dezvoltare să atingă 0,7% din venitul naţional brut (VNB) până în 2015. În fiecare primăvară, Comisia prezintă un raport care monitorizează modul în care sunt implementate angajamentele UE în materie de finanţare pentru dezvoltare asumate în contextul Consensului de la Monterrey şi al Declaraţiei de la Doha. Începând din 2011, raportul include şi informaţii referitoare la implementarea angajamentelor UE privind finanţarea „cu aplicare rapidă” pentru combaterea schimbărilor climatice.

Asistenţa Oficială pentru Dezvoltare

Surse de finanţare inovatoare

Uniunea Europeană şi statele sale membre sunt lideri mondiali în domeniul finanţării inovatoare a sectorului financiar, combaterii schimbărilor climatice sau dezvoltării, printre altele. Comisia a alimentat periodic dezbaterea la nivel european, realizând evaluări ale potenţialelor surse inovatoare de finanţare.

Reducerea datoriei

Uniunea Europeană şi statele sale membre participă la iniţiativa de diminuare a datoriei în ţările sărace şi profund îndatorate (HIPC). Principalul obiectiv al acestei iniţiative este de a reduce povara datoriilor acestor ţări la niveluri suportabile, cu condiţia obţinerii unor rezultate satisfăcătoare pe plan politic, astfel încât să se garanteze că eforturile de ajustare şi reformă nu sunt puse în pericol de un nivel ridicat al datoriilor şi de povara serviciului datoriei. Deşi iniţiativa în favoarea diminuării datoriei în ţările sărace şi profund îndatorate a luat sfârşit în 2006, ţările care anterior au fost eligibile pot să beneficieze în continuare de aceasta. Uniunea Europeană a contribuit cu 1,6 miliarde de euro la această iniţiativă. Statele membre ale UE au contribuit de asemenea la Iniţiativa multilaterală privind reducerea datoriilor (MDRI), pentru a anula integral datoria către Banca Mondială, FMI şi Banca Africană pentru Dezvoltare a ţărilor HIPC eligibile.

Globalizare şi dezvoltare

Ţările în curs de dezvoltare au participat la procesul de globalizare la niveluri diferite. Începând din 1980, Asia şi America Latină şi-au sporit considerabil implicarea în fluxurile de capital şi comerţul derulat la nivel mondial, în timp ce participarea Africii subsahariene a scăzut. Barierele tarifare din ţările în curs de dezvoltare au scăzut, chiar dacă cele netarifare s-au menţinut la un nivel ridicat. Investiţiile străine directe rămân concentrate doar pe câteva pieţe emergente mari, în special în Asia de Est şi America Latină. Transferul de fonduri şi ajutorul pentru dezvoltare reprezintă surse importante de finanţare externă în multe ţări dezvoltate, în timp ce ieşirile de capital rezultate din serviciul datoriei au scăzut. De asemenea, se manifestă o nouă tendinţă de creştere a fluxurilor sud-sud.

În sprijinul unui comerţ eficient

Studiile empirice sprijină, în general, punctul de vedere conform căruia globalizarea tinde să fie asociată cu o creştere mai mare. Cu toate acestea, indică şi faptul că schimburile comerciale sunt o condiţie necesară, dar nu suficientă, pentru creştere şi dezvoltare. Politicile economice şi sociale, instituţiile şi situarea geografică, precum şi investiţiile publice şi private sunt factori suplimentari importanţi care determină capacitatea unei ţări de a beneficia de oportunităţi comerciale. Din aceste motive, Uniunea Europeană consideră că este foarte important să se asigure că ţările care primesc ajutor din partea UE au planuri de dezvoltare de bună calitate şi că îşi îmbunătăţesc instituţiile şi sistemele de guvernare. Respectând suveranitatea naţională, experţi din diferite servicii şi delegaţii ale Comisiei contribuie la definirea şi punerea în aplicare a strategiilor naţionale şi regionale pentru acordarea ajutorului comunitar.

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă 
  • Micşorare text 
  • Mărire text