Navigációs útvonal

Az EU fejlesztési politikájának gazdasági kérdései

Az EU a fejlesztési segélyek legfontosabb adományozója a világon, és elkötelezett a segélyek további növelése mellett. De a segély önmagában nem lesz elegendő ahhoz, hogy a szegénység fenntartható módon csökkenjen. Olyan szabályozásokat kell bevezetni, amelyek legyőzik az irányítási, kereskedelmi és földrajzi hiányosságokat, és a lehető legjobban kihasználják a globalizációból eredő lehetőségeket.

A hivatalos fejlesztési támogatások (ODA, Official Development Aid) világméretekben legnagyobb adományozójaként az EU irányítja a fejlesztési célú finanszírozással kapcsolatos vitát. Az EU elkötelezte magát, hogy 2015-ig 0,7%-ra növeli az ODA részarányát a bruttó nemzeti jövedelemhez (a GNI-hez) képest. A Bizottság minden tavasszal értékelő jelentést tesz közzé, amely a monterreyi konszenzussal és a dohai nyilatkozattal összefüggésben nyomon követi a fejlesztés finanszírozásával kapcsolatosan tett uniós kötelezettségvállalások végrehajtását. A jelentés 2011 óta az éghajlat-változási gyorsfinanszírozással kapcsolatos uniós kötelezettségvállalásokra vonatkozó tájékoztatást is tartalmaz.

EuropAid fejlesztés és együttműködés

Innovatív finanszírozási források

Az Európai Unió és tagállamai világelsők olyan területeken nyújtott innovatív finanszírozásban, mint például a pénzügyi szektor, az éghajlatváltozás vagy a fejlesztés. A Bizottság az innovatív finanszírozási forrásokban rejlő lehetőségekről készített értékeléseivel rendszeres tájékoztatást nyújt az Európai Unióban folyó vitában.

Adósságok elengedése

Az Európai Unió és a tagállamok részt vesznek a súlyosan eladósodott szegény országokra (HIPCs, heavily indebted poor countries) vonatkozó adósságelengedési kezdeményezésben. Ennek a kezdeményezésnek a fő célkitűzése az, hogy ezeknek az országoknak az adósságterhét fenntartható szintre mérsékelje, aminek feltétele a kielégítő szabályozási teljesítmény. Ezáltal biztosítható, hogy a kiigazítási és reform-erőfeszítések nem kerülnek veszélybe a magas szinten maradó adósság és adósságszolgálati terhek miatt. Annak ellenére, hogy a HIPC-kezdeményezés 2006-ban véget ért, azok az országok, amelyek arra addig jogosultak voltak, még hasznosíthatják. Az Európai Unió a HIPC-kezdeményezéshez 1,6 milliárd euróval járult hozzá. Az EU tagállamai hozzájárultak a többoldalú adósságelengedési kezdeményezéshez is (MDRI, Multilateral Debt Relief Initiative), amely az arra jogosult HIPC-országok számára a Világbankkal, az IMF-fel és az Afrikai Fejlesztési Bankkal szembeni adósságaik teljes törlését jelentette.

Globalizáció és fejlődés

A fejlődő országok a globalizációban eltérő mértékben vesznek részt. Ázsia és Latin-Amerika 1980 óta jelentékenyen növelte részesedését a globális kereskedelemben és tőkeáramlásban, míg a szubszaharai Afrikában a részarányok csökkentek. A fejlődő országokban a vámkorlátok csökkentek, bár a nem vámjellegű akadályok magasak maradtak. A közvetlen külföldi befektetések továbbra is csupán néhány nagy feltörekvő piacra összpontosulnak, nevezetesen Kelet-Ázsiában és Latin-Amerikában. A pénzküldemények és a fejlesztési támogatás jelentős külső finanszírozási forrás számos fejlődő ország számára, miközben az adósságszolgálattal kapcsolatos kiáramlások csökkentek. Egyre erősödő tendenciát mutat a dél-dél irányú pénzáramlás is.

A hatékony kereskedelem támogatása

Az empirikus irodalom általában azt a nézetet támasztja alá, hogy a globalizáció többnyire magasabb növekedéssel párosul. Azt is bemutatja azonban, hogy a kereskedelem szükséges, de nem elégséges feltétel a növekedés és a fejlődés számára. A gazdaság- és társadalompolitika, az intézmények és a földrajzi adottságok, az állami és magánberuházások fontos kiegészítő tényezők annak megítélésében, hogy az országok a kereskedelem lehetőségeit teljes mértékben ki tudják-e használni. Ezen okokból az Európai Unió a legnagyobb fontosságot annak tulajdonítja, hogy meg kell győződni arról, vannak-e jó minőségű fejlesztési terveik azoknak az országoknak, amelyek uniós támogatásban részesültek, és továbbfejlesztik-e intézményeiket és irányítási rendszereiket. Az országok döntési önállóságának tiszteletben tartása mellett a Bizottság különböző részlegeinek és delegációinak szakértői segítenek a közösségi támogatás nyújtására vonatkozó országszintű és regionális stratégiák meghatározásában és megvalósításában.

További eszközök

  • Nyomtatható változat 
  • Szövegméret csökkentése 
  • Szövegméret növelése