Navigačný riadok

Coin competition - 30 years of the EU flag

Coin competition - 30 years of the EU flag

In July 2015, the nine-teen euro-area countries will jointly issue a commemorative euro coin to celebrate 30 years of the EU flag. Euro-area citizens and residents are invited to select the winning design by public web-voting until 27 May 2015 at www.coin-competition.eu.

 
Hľadanie rovnováhy – riešenie makroekonomických nerovnováh

Hľadanie rovnováhy – riešenie makroekonomických nerovnováh

Európske hospodárstva sú vzájomne prepojené, a keď sa jedno z nich dostane do ťažkostí, môže to mať dosah aj na ďalšie. Európska komisia spolupracuje s krajinami na včasnom odhalení rizík a na ich náprave ešte predtým, ako by mohli ohroziť hospodársku stabilitu EÚ. Pozrite si, prečo je to dôležité.

 
Support Group for Cyprus publishes its second Activity Report: Supporting crucial reforms

Support Group for Cyprus publishes its second Activity Report: Supporting crucial reforms

The Support Group for Cyprus published its 2nd report. The Support Group coordinates the technical assistance requested by Cyprus to help implement reforms from its economic adjustment programme and facilitate economic growth.

 
March 2015: Business and Consumers surveys show improvements

March 2015: Business and Consumers surveys show improvements

This March economic sentiment improved further in the euro area and the EU. The Business Climate Indicator increased markedly.

 

Publikácie a podujatia

/economy_finance/dynamic_panel/key_documents.htm