Навигационна пътека

Новини

EU and Ukraine sign Memorandum of Understanding for €1.8 bn in financial assistance

EU and Ukraine sign Memorandum of Understanding for €1.8 bn in financial assistance

Today in Riga, European Commission Vice-President Valdis Dombrovskis, Ukraine's Finance Minister Natalie Jaresko and the Governor of the National Bank of Ukraine Valeria Gontareva signed a Memorandum of Understanding and loan agreement for the third EU Macro-Financial Assistance (MFA) programme to Ukraine.

 
Statement on Cyprus

Statement on Cyprus

Following the recent visit to Nicosia by teams from the International Monetary Fund and the European Commission, in liaison with the European Central Bank, to review Cyprus's economic reform programme, staff-level agreement has been reached on policies that could serve as a basis for completion of the review.

 
New Excessive Deficit Procedure steps published

New Excessive Deficit Procedure steps published

The Commission published today new recommendation under the Excessive Deficit Procedure for Finland, Malta, Poland and the United Kingdom.

 
Политики във връзка със застаряването и социалните грижи

Политики във връзка със застаряването и социалните грижи

През следващите десетилетия във всички страни от ЕС делът на възрастните хора в общото население рязко ще се повиши, а делът на младите хора и на тези в трудоспособна възраст значително ще намалее. По-голямата продължителност на живота е сериозно постижение на европейските общества, но застаряването на населението поставя значителни предизвикателства пред техните икономики и системи на социални грижи. Демографският преход се счита за едно от най-важните предизвикателства пред ЕС.

 
Commissioner Moscovici's opening remarks at the Eurogroup press conference

Commissioner Moscovici's opening remarks at the Eurogroup press conference

Pierre Moscovici addresses Greece, Cyprus and Ireland.