Navigacijska pot

Posli na finančnem trgu

Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve je odgovoren za izvajanje številnih finančnih programov in instrumentov EU, pri čemer tesno sodeluje z glavnimi mednarodnimi finančnimi institucijami. Poleg tega je odgovoren za posle na finančnem trgu, ki so povezani z izvajanjem teh programov in instrumentov.

Posli na finančnem trgu, ki jih izvaja Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve, zajemajo znatna zunajproračunska in proračunska sredstva v skupnem znesku približno 6 milijard EUR.

Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve je odgovoren za strokovno upravljanje zunajproračunskih finančnih sredstev, vključno s sredstvi Evropske skupnosti za premog in jeklo v likvidaciji ter finančnimi rezervami drugih instrumentov, ki jih upravlja Komisija.

Poleg tega se ta direktorat ukvarja z najemanjem in dajanjem posojil. To zajema najemanje novih posojil in upravljanje obstoječih posojil, vključno s posojili za makrofinančno pomoč in posojili Euratom.

Za zunajproračunske dejavnosti je potrebno strokovno obvladovanje tveganja in računovodsko znanje. Računovodstvo pri finančnih instrumentih se izvaja v skladu z računovodskimi pravili EU na podlagi mednarodnih računovodskih standardov v javnem sektorju in mednarodnih standardov računovodskega poročanja.

Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve je odgovoren tudi za upravljanje Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe, ki je namenjen pokrivanju tveganja za splošni proračun EU, povezanega s posojili, in jamči za posojila, odobrena nečlanicam EU.

Dodatna orodja

  • Natisni 
  • Pomanjšaj besedilo 
  • Povečaj besedilo