Cale de navigare

Operaţiuni pe piaţa financiară

DG ECFIN este responsabilă cu punerea în aplicare a unui anumit număr de instrumente şi programe financiare, în strânsă colaborare cu principalele instituţii financiare internaţionale. În plus, este responsabilă cu operaţiunile de pe piaţa financiară legate de punerea în aplicare a acestor programe şi instrumente.

Operaţiunile realizate de DG ECFIN pe piaţa financiară acoperă un volum ridicat de resurse, atât bugetare, cât şi extrabugetare, în valoare totală de aproximativ 6 miliarde de euro.

DG ECFIN este responsabilă cu gestionarea activelor financiare extrabugetare, inclusiv activele Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) în lichidare, precum şi rezervele financiare ale altor instrumente a căror gestionare revine Comisiei.

În plus, efectuează operaţiuni de împrumut şi de creditare, în special contractarea de împrumuturi şi credite noi şi gestionarea împrumuturilor şi a creditelor în curs, inclusiv împrumuturile pentru asistenţă macrofinanciară şi împrumuturile Euratom.

Aceste activităţi extrabugetare necesită o gestionare profesională a riscului şi o expertiză contabilă. Contabilitatea instrumentelor financiare este realizată în conformitate cu normele de contabilitate ale UE, bazate pe standardele internaţionale de contabilitate din sectorul public (IPSAS) şi pe standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS).

Nu în ultimul rând, DG ECFIN este responsabilă cu gestionarea fondului de garantare pentru acţiuni externe, instituit cu scopul de a acoperi riscurile pentru bugetul general al UE derivate din împrumuturile şi garanţiile pentru împrumuturi acordate ţărilor terţe.

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă 
  • Micşorare text 
  • Mărire text