Ścieżka nawigacji

Operacje na rynkach finansowych

DG ECFIN odpowiada za wykonanie szeregu programów i instrumentów finansowych UE w ścisłej współpracy z głównymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Ponadto jest ona odpowiedzialna za operacje na rynkach finansowych związane z realizacją tych programów i instrumentów.

Operacje na rynkach finansowych przeprowadzane przez DG ECFIN obejmują znaczne środki pozabudżetowe i budżetowe o łącznej sumie około 6 miliardów euro.

DG ECFIN odpowiada za profesjonalne zarządzanie pozabudżetowymi aktywami finansowymi, w tym również ECSC i.L. (Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali w likwidacji), jak również rezerwami finansowymi innych instrumentów, którymi zarządzanie zostało powierzone Komisji.

Ponadto przeprowadza ona operacje zaciągania i udzielania pożyczek. Obejmuje to udzielanie i zaciąganie nowych pożyczek oraz zarządzanie istniejącymi udzielonymi i zaciągniętymi pożyczkami, w tym pożyczkami na pomoc makrofinansową oraz pożyczkami Euratom.

Te działania pozabudżetowe wymagają profesjonalnego zarządzania ryzykiem oraz wiedzy fachowej w zakresie rachunkowości. Księgowanie instrumentów finansowych jest wykonywane zgodnie z unijnymi metodami rachunkowości w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego (IPSAS) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

DG ECFIN odpowiada również za zarządzanie Funduszem Gwarancji na działania zewnętrzne, który został ustanowiony, aby objąć zagrożenia dla ogólnego budżetu UE związane z pożyczkami i gwarancjami na pożyczki udzielanymi krajom niebędącym państwami członkowskimi.

Inne narzędzia

  • Wersja do druku 
  • Zmniejsz tekst 
  • Powiększ tekst